INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(028) - DYMOKURY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Železniční dopravna Dymokury je tříkolejná zastávka v rovném úseku trati s vlečkou. V minulosti byla doprava poměrně významnou tříkolejnou železniční stanicí s vytíženou vlečkou a úzkokolejkou na svážení řepy do místního velkého cukrovaru. Stanice byla uvedena do provozu dne 19. února 1882, tedy v den zahájení provozu na celé trati. Cukrovar však ukončil výrobu na počátku překotných devadesátých let 20. století a tak klesl i význam stanice jako takové, která byla později přeměněna na pouhou zastávku. Křížení vlaků již ve stanici neprobíhalo a tak byla druhá dopravní kolej přeměněna na kusou odstavnou a manipulační kolej ztratila napojení výhybkou ve směru Chlumec nad Cidlinou. Vlečka zůstala zachována a její význam opět stoupl, když se objekt bývalého cukrovaru proměnil v uhelný sklad. Vládne zde od přelomu tisíciletí poměrně čilý nákladní provoz, kdy vlaky zavážejí od Nymburka do skladu uhlí. Zajímavostí stanice je, že stanice neměla průběžnou kolej, obě dopravní koleje byly mimoběžné.

Dymokury - vlaková zastávka

Nástupiště je tedy v současné době realizováno u jediné dopravní koleje - je sypané s betonovou obrubou a sypaným přístupovým chodníkem. Budova bývalé stanice je nízkopodlažní poměrně rozložitá stavba obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, situovaná na straně u křineckého zhlaví. Z boku má stále ještě zachovalou dřevěnou verandu a terasu přístupnou z nástupiště po schodišti. Interiér je využíván k soukromým účelům. Druhým objektem bývalé stanice je vysoká a dominantní stavba skladu s nákladištěm obsluhující manipulační kolej, z té také vychází i vlečka do areálu cukrovaru. Zastávka obsluhuje obec Dymokury na jejímž severovýchodním konci leží.

FOTOGALERIE


Křinecké zhlaví ze stanice(4/2011)


Pohled do stanice z křineckého zhlaví (4/2011)


Kompletní pohled na Křinecké zhlaví (4/2011)


Budova zastávka (stanice) a nástupiště (4/2011)


Sklad a nástupiště (4/2011)


Dopravní a zarostlá kusá kolej (4/2011)


Bývalá dopravní kolej přeměněná na kusou (4/2011)


Pohled do stanice od skladiště (4/2011)


Vlevo manipulační kolej přecházející do vlečky - možno vidět pozůstatky lože po výhybkách (4/2011)


Pohled na zastávku od bývalého chlumeckého zhlaví (4/2011)


Rychlé ukončení kusé koleje - viditelně byly dopravní koleje mimoběžné (4/2011)


Začátek vlečky (4/2011)


Přejezd kolejiště a vlečka do bývalého cukrovaru s výkolejkou (4/2011)

SITUACE ZASTÁVKY (BÝVALÉ STANICE) DYMOKURY

Mapa Dymokury - vlaková stanice
kliknutím se zvětší

Mapa zastávky (bývalé stanice) Dymokury s předpokládaným vedením staničních kolejí ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

DYMOKURY
zastávka
3,261 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín