INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

(030) - DOUBÍ U TURNOVA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Doubí u Turnova je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati a zároveň automatické hradlo na trati z Turnova do Liberce. Ač vlaky jezdí po kolejích kolem Doubí již od roku 1858, tak se historie zastávky začíná psát až v době druhé světové války, kdy je při strážním domku č. 156 otevřena 17. května 1943 nová zastávka se stanovištěm závoráře. Závorář v té době obsluhuje troje mechanické závory. Jméno zastávky bylo samozřejmě německo-české a to Doubi Hp. / Doubí u Turnova Hp. – po válce pak samozřejmě jen Doubí u Turnova.

Doubí u Turnova

Po válce, v roce 1955, je kvůli větší propustnosti trati úsek mezi Turnovem a Sychrovem rozdělen a na zastávce je zřízena hláska. V roce 1963 byl jeden z přejezdů na vzdálenější komunikaci III. třídy zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SBI typu VÚD a tak závorář ze zastávky ovládá již jen dva mechanicky zabezpečené přejezdy. V roce 1986 byla na zastávce umístěna nová světelná návěstidla a v roce 1992 bylo instalováno nové traťové zabezpečovací zařízení. Staniční úsek mezi Turnovem a Sychrovem je rozdělen hradlem Doubí, na dva úseky, z čehož první úsek z Turnova po oddílové návěstidlo So je dlouhý 3,782 km a druhý úsek od oddílového návěstidla Lo do Sychrova má délku 2,528 km. Traťové zařízení bylo 2. kategorie typu RPB 71 a pro vyhodnocení průjezdu vlaku byly použity izolované kolejnice s kolejovým obvodem SKO21. Návěstidla byla umístěna vždy na každé straně zastávky a oba úseky se tak překrývají. Elektronika zabezpečovacího zařízení byla umístěna do plechových skříněk v místnosti současné čekárny zastávky. V roce 2009 dochází k rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení a v srpnu je spuštěno zabezpečovací zařízení 3. kategorie, tedy automatické hradlo (AHP-03) a oddílové návěstidlo ve směru na Turnov je posunuto na konec nástupiště zastávky. Zároveň dochází k rekonstrukci přejezdů a mechanické zabezpečení je vyměněno za automatické s kontrolou z JOP Turnov. Tím dochází i ke zrušení místa závoráře a hradlaře a zastávka je opuštěna.

Zastávku nalezneme u přejezdu (PZS- 3ZBI) s komunikací III. třídy na severním konci obce. Nástupiště zastávky je sypané s pevnou hranou typu Tischer a má délku 158 metrů. Nástupiště osvětlují čtyři lampy (jedna je umístěná přímo na budově zastávky) ovládané časovým a soumrakovým spínačem. Zastávka je také vybavena automatickým rozhlasovým zařízením, ovládaným ze stanice Turnov, pro informování cestujících o odjezdech a průjezdech vlaku. Budova zastávky je jednoduchá nízkopodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu se šikmou střechou, s vnitřní čekárnou a dnes již neobsazenou místností pro hradlaře/závoráře, který obsluhoval mechanické závory. Jízdenky se tu dle jízdního řádu prodávají do roku 2005. Vedle budovy je jednoduchý přístavek toalet. Zastávka Doubí u Turnova obsluhuje stejnojmennou obec a nedalekou obec Lažany a z turistického hlediska není nijak zajímavá.

FOTOGALERIE


Pohled od obce k přejezdu a zastávce (9/2009)


Letmý pohled na druhý přejezd na místní komunikaci, ovládaný mechanicky ze zastávky (9/2009)


Původní mechanicky ovládané závory (4/2008)


Zastávka a obsazené hradlo Doubí u Turnova s mechanickým ovládáním závor (4/2008)


Celkový pohled na zastávku (4/2008)


Původní oddílové návěstidlo stávalo blíž ve směru Turnov - drátovody vedou k závorám nedalekého přejezdu (4/2008)


Zastávka pohledem k Liberci s původním osvětlením (4/2008)


Toalety (4/2008)


Pohled na zastávku po částečné rekonstrukci (9/2017)


Liberecký konec nástupiště, vzadu oddílové návěstidlo automatického hradla (9/2017)


Celkový pohled na nástupiště směrem k Turnovu (9/2017)


Nástupiště Doubí u Turnova (9/2017)


Nově posunuté oddílové návěstidlo za přejezd k hraně zastávky (9/2017)


Přístavek toalet (9/2017)


Pohled na původní suché WC.... (9/2017)


...nepoužitelné (9/2017)


Budova zastávky pohledem k Turnovu a oddílové návěstidlo (9/2017)


Původní vstup do čekárny (9/2017)


Konec nástupiště směrem k Turnovu, detail návěstidla a za ním přejezd místní silnice (9/2017)


Příchod na nástupiště (9/2017)


Vpředu původní dveře do kanceláře hradlaře a závoráře, druhé dveře do čekárny (9/2017)


Vstup do čekárny (9/2017)


Současná čekárna - původní plechové skříně obsahovaly elektroniku starého hradla (9/2017)


Čekárna je v poměrně zanedbaném stavu (9/2017)


Pohled na budovu zezadu (9/2017)


Dva zakrytované otvory pro původní mechanické ovládání závor (9/2017)


Celkový pohled na budovu zastávky Doubí u Turnova (9/2017)


Rekonstruovaný přejezd vedle zastávky (9/2017)


Přístup k zastávce s lavičkou (9/2017)


Štukem provedený název stanice na budově zastávky (9/2017)

PANORAMA


Panorama budovy zastávky i s přístavkem toalet (9/2017)


Panorama budovy zastávky (9/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

DOUBÍ U TURNOVA
zastávka
128,564 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Vlakregion Jičín