INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - SEMILY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Železniční stanice Semily je mezilehlé nádraží ležící v rovném úseku na trati 030 (Jaroměř – Liberec), zároveň je stanice součástí dálkově ovládaného úseku trati Železný Brod – Košťálov, zprovozněného při rekonstrukci zabezpečovacího zařízení tratě v roce 2010. Stanice Semily má tři dopravní koleje (staniční kolej č. 1, 2 a 4), jednu dlouhou manipulační kolej (č. 3) ke skladu a nákladišti a další rozsáhlé nákladiště obsluhují dvě manipulační kusé koleje (č. 5 a 7). Hlavní staniční kolej č. 1 je průběžná a má délku 394 metrů. Délky dalších dvou dopravních kolejí jsou shodné, obě mají délku 287 metrů. Manipulační kolej č. 3 má délku 360 metrů a kusé koleje č. 5 (130 metrů) a č. 7 (192 metrů). Jako u všech stanic s dálkovým ovládáním jsou výhybky u dopravních kolejí (1,2,4) a u koleje manipulační (3) vybaveny elektrickým ohřevem typu TDDP. Ohřev se spíná automaticky dle povětrnostních podmínek, nebo vynuceně z místní dopravní kanceláře, případně dálkově z dispečerského stanoviště stanice Železný Brod.

Staniční zabezpečovací zařízení je III. kategorie, jde o decentralizované elektronické stavědlo ESA 11 (obch. ESA 33) s panely elektronického rozhraní EIP, ovládané dálkově z dispečerského stanoviště stanice Železný Brod, na kolejích indikují volnost trati počítače náprav Frauscher. Všechna vjezdová, odjezdová a seřazovací návěstidla i předvěstidla jsou světelná, dvě seřazovací návěstidla na obou zhlavích jsou trpasličí. Odjezdová návěstidla jsou u všech dopravních kolejí (1,2,4), seřazovací návěstidla nalezneme u staničních manipulačních kolejí 5 a 7. Ve směru Stará Paka i Železný Brod je integrované traťové zabezpečovací zařízení III. kategorie, automatické hradlo bez návěstního bodu (v traťovém úseku bez hradla), zapojené do staničního zabezpečovacího zařízení ESA11. Ze současných vlakových cest je vyloučena pouze možnost protisměrné jízdy na stejnou kolej. Vjezdová a odjezdová rychlost je traťová s místním omezením na trase pokračování traťové koleje, při jízdě do odbočky je rychlost 40 km/h.

Nástupiště stanice Semily jsou dvě a to u dopravních kolejí č. 1 a 2 se schodnou délkou 268 metrů, jsou obě jednostranná s pevnou hranou typu Tischer. Podél výpravní budovy je hlavní kryté nástupiště (veranda), které od kolejiště odděluje kovové zábradlí s přístupy ke třem úrovňovým přechodům. Z verandy je přístup do vytápěné čekárny s prodejem jízdních dokladů s digitální tabulí odjezdu vlaků, k toaletám a i do dopravní kanceláře. Hlavní budova je jednopatrová, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, na levé straně s dvoupatrovou věžovou přístavbou. Do nádraží se vstupuje z ulice na verandu prolukou mezi hlavní budovou a skladem. Na levé straně od hlavní budovy je rozsáhlé nákladiště dlážděné žulovými kostkami, které obsluhují staniční manipulační koleje č. 5 a 7. Vpravo od budovy ve směru Železný Brod je velká a rozsáhlá budova skladiště s vyvýšenou nákladovou hranou, kterou obsluhuje manipulační kolej č. 3, dále za skladem u konce koleje je zajímavá mohutná betonová rampa. Na staropackém záhlaví nalezneme nepoužívanou vlečku odbočující z širé trati do komerčního areálu (Trevos).

Celé kolejiště osvětlují tři osvětlovací věže a šest stožárů JŽ s automatickým soumrakovým čidlem. Na obou stranách kříží kolejiště nádraží silniční přejezd chráněný světelnou signalizací se závorami. Na staropacké straně je pod kolejištěm podchod pro pěší usnadňující přístup k nádraží z centra města. Za budovou nádraží se lze při čekání občerstvit v blízké restauraci (2015). Stanici Semily nalezneme v západní části města vzdálenou asi 800 metrů z centra města. I díky zastavování rychlíků Pardubice - Liberec může stanice sloužit jako dobrý výchozí turistický bod na vrchol hory Kozákov, či do zajímavých partií údolí řeky Jizery, na Riegrovu stezku a Kamenického stezku.

FOTOGALERIE


Rychlík odjíždí směr Železný Brod (12/2014)


Pohled z nástupiště na výpravní budovu (12/2014)


Pohled na železnobrodskou stranu 5(12/2014)


Celkový pohled na nástupiště a budovu stanice Semily (12/2014)


Celkový pohled na rozsáhlý sklad s nákladištěm (12/2014)


Technická budova (12/2014)


Detail skladu (12/2014)


Železnobrodská strana kolejiště od výpravní budovy (12/2014)


Pohled do nádraží od železnobrodské strany kolejiště (12/2014)


Odjezdová návěstidla směr Železný Brod (12/2014)


Železnobrodské zhlaví s odjezdovým návěstidlem (12/2014)


Sklad a nákladiště (12/2014)


Staniční kolej č. 3. (12/2014)


Ukončení st. koleje č. 3. u mohutné betonové rampy (12/2014)


Železnobrodské zhlaví s přejezdem (12/2014)


Pohled do nádraží od rampy (12/2014)


Detail - dálkově ovládaná a vyhřívaná výměna na železnobrodském zhlaví (12/2014)


Celkový pohled do stanice z železnobrodského zhlaví (12/2014)


Přejezd na železnobrodské straně je jednokolejný (12/2014)


Trpasličí seřazovací návěstidlo Se4 za přejezdem (12/2014)


Nájezd na rampu (12/2014)


Rampa u st. koleje č. 3 (12/2014)


Nákladiště (12/2014)


Prostor pod rampou plný odpadků (12/2014)


detail nákladiště za skladem (12/2014)


Dlouhý sklad s nákladovou hranou (12/2014)


Nákladiště od skladu (12/2014)


Strana skladu od ulice (12/2014)


Nákladiště skladu (12/2014)


Nákladiště skladu (12/2014)


Nákladiště skladu (12/2014)


Nákladiště skladu ukončuje schodiště (12/2014)


Technická budova (býv. WC???)(12/2014)


Konec skladu pohled od stanice - nákladiště ukončuje schodiště (12/2014)


Skladiště z ulice (12/2014)


Technologická budova u skladu (12/2014)


Rychlík z Liberce přijíždí k nástupišti (12/2014)


Budova stanice od skladu (12/2014)


Krytá veranda staniční budovy (12/2014)


Veranda a první nástupiště s přechody (12/2014)


Sklad od výpravní budovy (12/2014)


Technologická stavba u staniční budovy (12/2014)


Příchod na do nádraží verandou z ulice (12/2014)


Krytá veranda s čekárnou (12/2014)


Pohled na staropackou stranu do výpravní budovy (12/2014)


Vstup do čekárny - elektronická tabule odjezdů vlaků (12/2014)


Veranda a železnobrodská strana z prvního nástupiště (12/2014)


Vpravo dopravní kancelář (9/2003)


Staropacká strana kolejiště (12/2014)


Manipulační kolej ke skladu (9/2003)


Betonový šturc u st. koleje č. 5. kryje staniční budovu (12/2014)


Manipulační kolej (st. č. 5) a nákladiště (9/2003)


Staniční kolej č. 7. a nákladiště (12/2014)


Nákladiště na staropacké straně (12/2014)


Zapojení manipulační koleje do zhlaví na staropacké straně (12/2014)


Pohled na staniční budovu ze staropacké strany (12/2014)


Odjezdová skupina na staropackém zhlaví (12/2014)


Klesání k podchodu pod kolejištěm (12/2014)


Ústí podchodu od nádraží (12/2014)


V podchodu (12/2014)


Podchod pod kolejištěm (12/2014)


Ústí podchodu od města (12/2014)


Příjezd na nákladiště z ulice (12/2014)


Odbočení manipulačních kolejí (12/2014)


Společná výkolejka manipulačních st. kolejí č. 3 a 5 (12/2014)


Přejezd na staropackém zhlaví kříží dvě koleje (12/2014)


Celkový pohled na dopravní i manipulační koleje (12/2014)


Detail dálkově ovládané výhybky s vyhříváním (12/2014)


Pohled na kolejiště stanice z přejezdu (12/2014)


Výměna manipulačních kolejí (12/2014)


Stanice ze staropackého zhlaví se seřaďovacím návěstidlem (12/2014)


Dálkově ovládaná výměna - detail (12/2014)


Příjezd k nádraží (12/2014)


Staniční budova z ulice (12/2014)


Pohled na budovu z ulice s autobusovou zastávkou (12/2014)

MAPA STANICE SEMILY

Mapa Turnov nádraží

Mapa stanice Semily pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SEMILY
stanice
102,279 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín