INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(034) - ANTONÍNOV

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Antonínov je jednokolejná mezilehlá zastávka, která leží celá v oblouku trati, nedaleko železničního mostu přes řeku Kamenici. Zastávka leží na první pohled trochu podivně, na druhé straně řeky, než se nachází obec Antonínov, kterou obsluhuje. Skutečnost je však taková, že její poloha za řekou byla pravděpodobně zvolena kvůli vlečce, která ze zastávky odbočovala do podniku Riedlových skláren. Zastávka tak patří k těm, které nejsou běžně dostupné autem, ale pouze pěšinou podél kolejí.

Zastávka Antonínov

Průmyslová revoluce v 19. století znamenala pro nedaleký Josefův Důl a Antonínov rozmach výroby pro oblast tolik typického textilního a sklářského průmyslu. V roce 1862 zde byla vystavěna papírna, kterou však majitel již o 2 roky později přestavěl na textilku, tu pak koupil Josef Riedel a v roce 1894 z ní vybudoval velkou mechanickou přádelnu. V roce 1878 byla vedle textilky vystavěna sklárna, a tak bylo třeba zajistit dodávku materiálu a odvoz zboží. Proto byla s výstavbou odbočné trati ze Smržovky do Josefova Dolu vystavěna i zastávka Antonínov s odbočkou 300 metrů dlouhé vlečky, směřující podél řeky do areálu staré sklárny (nová sklárna byla vystavěna v Josefově Dole v roce 1912). K zastávce Antonínov byl pro cestující přístup z obce po železničním mostu a úzkou pěšinou. Nástupiště zastávky osvětlovaly v této době petrolejové lampy a nesla německý název Antoniwald (Antonínov). Zastávka byla obsazená, měla i byt pro obsluhu a prodávaly se na ní cestujícím jízdenky. Josefodolská kronika také uvádí: „Dne 21. ledna 1935 ukončila službu na zastávce Antonínov agentka Ulmanová, poněvadž při prohlídce v září 1934 byl v pokladně revisorem insp. Horafem zjištěn schodek Kčs 162.75. Službu převzal přechodně pomocný zaměstnanec Jan Nosek ze stanice Josefodol – Maxov. Zastávka pak předána trvale 29. ledna 1935 Ferdinandu Rouskovi.“ Dne 7. listopadu 1929 byla na zastávku zavedena elektřina, která byla použita také k jejímu osvětlení. Jak uvádí josefodolská kronika, v roce 1937 došlo ke generální opravě vlečky firmy Riedl, vedoucí do objektu starých skláren. Po druhé světové válce se vlečka vytrácí z mapových podkladů a dá se předpokládat, že byla na konci války zrušena a její vytěžené díly použity k opravě poškozených úseků jiných tratí.

Zastávka Antonínov

Zastávka do dnešní doby (2019) nedoznala větších změn - má nástupiště tvořené betonovými panely s pevnou hranou typu Tischer, které je stavěné celé do oblouku a bylo po rekonstrukci a modernizaci tratě v roce 2015 prodlouženo z původních 22 metrů na standardní délku 30 metrů. Nástupiště zastávky a přístupovou pěšinu osvětluje šest moderních nízkých kovových svítidel, která nahradila původní betonová svítidla s výbojkami. V Antonínově zůstala zachována i původní budova zastávky, která je stále obydlená. Jde o přízemní stavbu, s rozměry půdorysu cca 8 x 13 metrů, krytou plechovou sedlovou střechou. Na straně pro cestující je zachována do půdorysu budovy integrovaná a proti nepříznivému počasí zavětrovaná veranda. Součástí interiéru verandy je dřevěná lavička a odpadkový koš. Na josefodolské straně od budovy stojí ještě objekt původních dřevěných toalet, dnes již samozřejmě nefunkčních. Přístup na zastávku je pro cestující realizován po pěšině podél trati a kovovou lávkou, která je součástí železničního mostu. Na lávku má cestující přístup ze silnice pouze po kamenném schodišti. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá, nejlepším výchozím bodem pro turisty je nádraží v nedalekém Josefově Dole, a tak zastávka slouží hlavně obyvatelům Antonínova, nebo v místě ubytovaným rekreantům.

FOTOGALERIE


Zastávka Antonínov - Regionova se samoobslužným systémem odbavení odjíždí od nástupiště do Josefova Dolu (7/2014)


Zastávka Antonínov - budova zastávky s verandou (7/2014)


Zastávka Antonínov - bývalé WC (7/2014)


Zastávka Antonínov - původně kratší nástupiště pohledem ke Smržovce (7/2014)


Zastávka Antonínov (7/2014)


Zastávka Antonínov - čerstvě zasypaný výkop pro kabel dálkového ovládání trati (7/2014)


Zastávka Antonínov - toalety, ještě s plechovými cedulkami (7/2014)


Zastávka Antonínov - kdysi zavětrovaná veranda (7/2014)


Zastávka Antonínov - koš lavička a popelnice (7/2014)


Zastávka Antonínov - veranda (7/2014)


Zastávka Antonínov - cesta k mostu a do obce podél kolejí (7/2014)


Zastávka Antonínov (7/2014)


Zastávka Antonínov - starší osvětlení (7/2014)


Zastávka Antonínov - pěšina podél kolejí (7/2014)


Zastávka Antonínov (7/2014)


Zastávka Antonínov - most s lávkou přes řeku Kamenici na josefodolské straně zastávky (7/2014)


Zastávka Antonínov (7/2014)


Zastávka Antonínov - lávku tvoří plechové pláty na konzolách (7/2014)


Zastávka Antonínov - přístupové schodiště (7/2014)


Zastávka Antonínov - schody od silnice na lávku (7/2014)


Zastávka Antonínov - novější pohled na schodiště (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov - celkový pohled na lávku (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov - osvětlená pěšina podél kolejí pohledem k zastávce (6/2019)


Zastávka Antonínov - pohled z pěšiny k mostu (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov - budova zastávky (6/2019)


Zastávka Antonínov - nástupiště pohledem k Josefovu Dolu (6/2019)


Zastávka Antonínov - zeleň pohlcuje původní toalety (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov - nástupiště ve směru ke Smržovce (6/2019)


Zastávka Antonínov - celkový pohled na zastávku ze smržovského konce (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov - veranda (6/2019)


Zastávka Antonínov (6/2019)


Zastávka Antonínov - kdysi sklem zavětrovaná veranda (6/2019)


Zastávka Antonínov - WC již bez tabulek (6/2019)


Zastávka Antonínov - nové osvětlení (6/2019)


Zastávka Antonínov - josefodolcké konec nástupiště (6/2019)


Zastávka Antonínov - nová elektrika (6/2019)


Zastávka Antonínov

PANORAMA


Zastávka Antonínov - pohled směrem ke Smržovce (7/2014)


Zastávka Antonínov - toalety a budova (7/2014)


Zastávka Antonínov - totožný pohled po 5 letech (6/2019)


Zastávka Antonínov - čelní pohled na obydlenou budovu zastávky(6/2019)


Zastávka Antonínov 10.10.1894 - čekání na slavnostní příjezd prvního vlaku (1894)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

ANTONÍNOV
zastávka
5,498 km
Josefův Důl
stanice
6,694 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín