INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(036) - DESNÁ - PUSTINSKÁ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Desná-Pustinská je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati z Tanvaldu do Harrachova. Drží jedno významné prvenství - je nejstrmější zastávkou na železniční síti České republiky, stoupání zde dosahuje nevídaných 56,6 promile a zdejší kolejnice je opatřena i ozubnicí, po které v minulosti zdolávaly vlaky tento strmý úsek. Z historického hlediska je Desná-Pustinská zastávkou poměrně mladou, vystavěnou v rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“, který byl z části financován Evropskou unií. S výstavbou zastávky se započalo na jaře roku 2010 (26. dubna 2010) a zastávka byla zkolaudována 30. června 2010, do zkušebního provozu měla být zastávka dána již 12. července 2010, ale díky administrativním průtahům se tak stalo až v pátek 20. srpna 2010 v 10.34 hodin zastavením prvního pravidelného vlaku z Liberce do Kořenova.

Desná - Pustinská

Zastávka má 60 metrů dlouhé nástupiště s pevnou betonovou hranou tvořenou s bloky L130, plocha je pokryta zámkovou dlažbou ve standardní šířce 3 metry a má výšku 550 mm nad temenem kolejnice, nástupiště zastávky je z místní komunikace přístupné krátkým chodníkem a osvětleno třemi lampami, které ovládá stmívací čidlo. Čekárnu pro cestující, vystavěnou asi v polovině nástupiště, zde tvoří masivní zavětrovaný dřevěný přístřešek se šikmou střechou. Na zastávce je stylově použito zábradlí tvořené kovovými sloupky a hoblovanou dřevěnou kulatinou. Zastávka slouží hlavně občanům místní části Pustiny a severovýchodní části města Desná, které se táhne ve značné délce a které má na trati ještě další zastávky Desná - Riedlova vila a Dolní Polubný a také stanici Desná. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně dopravní obslužnosti městu Desná.

Desná - Pustinská
Desná - Pustinská je nejstrmější zastávkou v síti SŽDC a ta strmost je na první pohled vidět

FOTOGALERIE


Zastávka Desná - Pustinská - nástupiště zastávky v prudkém klesání k Tanvaldu (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Celkový pohled na zastávku z harrachovské strany - vlevo přístup na zastávku ze silnice (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Ozubnice ve strmém úseku trati u zastávky Desná-Pustinská (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Dřevěný přístřešek zastávky a nástupiště pohledem k Tanvaldu (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Konec nástupiště na harrachovské straně (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Konec nástupiště na tanvaldské straně (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Celkový pohled na nástupiště zastávky ze spodní, tanvaldské strany (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Pohled k hornímu harrachovskému konci zastávky (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Bytelná dřevěná čekárna (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Chodník k zastávce a zábradlí (11/2013)


Zastávka Desná - Pustinská - Přístup od obce k zastávce po silničce pod tratí skrze most (11/2013)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Dolní Polubný
zastávka
30,636 km
DESNÁ - PUSTINSKÁ
zastávka
31,567 km
Kořenov zastávka
zastávka
32,580 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2023 Vlakregion Jičín