INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - HRUBÁ SKÁLA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Hrubá Skála je tříkolejnou mezilehlou křižovací stanicí v rovném úseku trati. Stanice má dvě koleje dopravní a jednu kolej manipulační. Jak uvádí kronika, stanice s velkým nákladištěm byla na trati vystavěna na přímluvu majitelů nedalekého hruboskalského velkostatku. Stavebně byla stanice předána k veřejnému užívání v září roku 1903 a první oficiální vlak do stanice přijel v den slavnostního zprovoznění dráhy, 18. října 1903. I když byla Hrubá Skála křižovací stanicí, až do roku 1910 byla komerčně přidělena pod stanici Turnov, teprve v tomto roce byla obsazena samostatným účetním a přiděleny jí byly i okolní zastávky. Velkou společenskou událostí byla návštěva prezidenta T. G. Masaryka, který zdejší kraj navštívil 17. září 1921 a jeho cesta sem nemohla vést jinak než vlakem. Zajímavostí je, že Hrubá Skála byla poslední stanicí na zdejší trati, kde se používal ke svícení petrolej a to až do roku 1939, kdy byla v srpnu tohoto roku budova konečně osvětlena elektrickým proudem. 4. února 1943 byla ve stanici Hrubá Skála postavena nová mechanická vjezdová návěstidla s předvěstidly.

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (3/2018)

Podoba kolejiště a budov stanice Hrubá Skála se od doby výstavby do dnešní doby (2020) téměř nezměnila, stanice má dvě dopravní koleje a jednu kolej manipulační. Manipulační kolej obsluhuje sklad a rozsáhlé nákladiště na turnovské straně stanice. V minulosti byla manipulační kolej na turnovské straně protažena kusou kolejí a u koleje bylo přistavěno další nákladiště v podobě betonové rampy, pro jednodušší překládání zboží z nákladních automobilů. Dnes je manipulační kusá kolej na turnovské straně již úředně zrušená, na jejím začátku fyzicky ukončená šturcem a slouží pouze jako odvratná kolej. Dopravní koleje mají shodnou délku 190 metrů a staniční kolej č. 1 je kolejí hlavní a je průběžná. Úrovňová jednostranná nástupiště jsou postavena u obou dopravních kolejí a mají shodnou délku 80 metrů. Nástupiště mají pevnou hranu typu SUDOP T a betonové desky K150, přístup na nástupiště zajišťuje jeden přechod, umístěný přímo před výpravní budovou.

Staniční zabezpečení v Hrubé Skále je pouze 1. kategorie, kdy návěstidla nejsou závislá na výměnách - zabezpečení je prováděno pouze přes kolejovou desku umístěnou v dopravní kanceláři obsluhovanou výpravčím. Výhybky jsou stavěné ručně, jsou uzamykatelné výměnovými zámky a klíče od nich jsou v dopravní kanceláři. Na rovenském zhlaví je skupinové odjezdové návěstidlo a na turnovském zhlaví stanice najdeme pomocné stavědlo. Jako traťové zabezpečení funguje do obou směrů telefonické dorozumívání (provoz dle D1). V pracovních dnech obsluhuje stanici dle rozvrhu výpravčí, jinak bývá neobsazena. Zabezpečovací zařízení je upraveno pro zavedení výluky dopravní služby.

Stanice Hrubá Skála - panorama
Panorama stanice Hrubá Skála (2017) - kliknutím se zvětší

Staniční budova budova je původní a je vystavěná dle normálií společnosti s použitím typového listu L IV/H. Je tedy přízemní s půdorysem ve tvaru T, s dopravní kanceláří a vytápěnou čekárnou, kde se prodávaly jízdenky (do roku 2008). Pro venkovní čekání slouží cestujícím zastřešená veranda s lavičkou a několik dalších laviček se nachází i v areálu stanice. Samotná staniční budova stojí blízko rovenského zhlaví, nedaleko chráněného přejezdu se silnicí vedoucí z obce Karlovice na nedalekou Hrubou Skálu. Budova prošla na podzim roku 2017 kompletní rekonstrukcí fasády a střechy. Kousek od staniční budovy, na turnovské straně, nalezneme typizovaný dřevěný sklad s novější zděnou přístavbou a za skladem se nachází velká plocha nákladiště. To bylo v minulosti rozšířeno o další, dnes již nepoužívanou, betonovou rampu. Na druhé straně se nacházely u staniční budovy původní dřevěné záchodky s kůlnou, ty byly na podzim roku 2017 zbořeny. Celou stanici osvětluje jedenáct vysokých výložníkových světel.

Stanice Hrubá Skála
Hrubá Skála (3/2017)

Stanice Hrubá Skála je hojně využívána turisty pro výlety do oblasti Hruboskalska a obsluhuje hlavně obce Karlovice, Radvánovice, Doubravice a Hrubou Skálu. Za staniční budovou nalezneme turistický rozcestník, jehož značka nás zavede do turistického centra hruboskalska a k zámku Hrubá Skála (2,5 km).

FOTOGALERIE

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - regionova odjíždí směr Turnov (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - turnovská strana nástupiště (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - původní sklad s přístavbou (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - sklad a nákladištní rampa (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - nákladiště u manipulační koleje (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - kusá kolej na turnovské straně (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - vpravo již nepoužívaná a zrušená kusá kolej kolej (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - rampa u kusé koleje (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - pomocné stavědlo na turnovské straně (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - turnovské zhlaví stanice (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - lavičky (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - čelní pohled na budovu (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - výkolejka manipulační koleje (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - vchod do dopravní kanceláře (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - vchod do čekárny (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - interiér čekárny (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - dnes již zbořené toalety (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - příchod k vlakům (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - budova z příchozí strany (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - interiér již zbořených toalet (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - kůlna (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - přejezd na jičínském zhlaví (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - jičínské zhlaví stanice (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - přejezd (03/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (11/2006)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (2/2007)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (2/2007)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (2/2007)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - bývalé toalety (2/2007)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - rekonstrukce budovy stanice (9/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (9/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - nový přístřešek místo toalet (9/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (9/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (9/2017)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála - budova po rekonstrukci fasády a střechy (3/2018)

Stanice Hrubá Skála
Stanice Hrubá Skála (3/2018)

SITUACE STANICE HRUBÁ SKÁLA


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Hrubá Skála pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

HRUBÁ SKÁLA
stanice
22,422 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín