INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - TŘEBOVĚTICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dopravna Třebovětice je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati. V době minulé šlo pravděpodobně o tříkolejné nádraží s nákladištěm. Nákladiště již bylo zrušeno a k němu vedená kusá kolej, co z nádraží zbyla, byla vytrhána v roce 2007 - z koleje zbyl pouze přechod. Kdy byla v minulosti vyloučena druhá staniční kolej jsem se nedopátral. Zastávka má betonové nástupiště. Samotná budova bývalé dopravní kanceláře je jednoduchá nízkopatrová budova obdélníkového půdorysu bez jakýchkoli přístaveb. Budova je obydlena. Ostatní objekty zastávky jsou v dezolátním stavu a tak tu můžeme nalézt jak ruinu bývalých toalet, zdevastovaný a rozebraný sklad a zbytky různých zábradlí a sloupů, včetně roubení záhonků, které kdysi stanici zdobily. Zastávka obsluhuje obec Dolní Černůtky, vzdálenou asi 400 metrů a Třebovětice, od které je vzdálena asi 700 metrů po silničce, která kříží trať přejezdem zabezpečeným světelnou signalizací. U přejezdu nalezneme závorářský domek. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá. Zajímavostí je vzdálenost k zastávce Cerekvice nad Bystřicí, která je necelý kilometr. Z Hořického zhlaví vycházela do třebovětického cukrovaru vlečka.

FOTOGALERIE


Budova zastávky (5/2008)


Celkový pohled na objekty zastávky (5/2008)


Budova zastávky (5/2008)


Celkový pohled na objekty zastávky (5/2008)


Budova zastávky (5/2008)


Celkový pohled na objekty zastávky (5/2008)


Zdevastovaný interiér skladu (5/2008)


Poslední zbytek kusé koleje s přechodem, kvůli kterému byla kolej zachována (5/2008)


Zázemí pro cestující - před deštěm se není kam skrýt (5/2008)


Bývalé toalety, dnes v dezolátním stavu(5/2008)


Pohled na nástupiště - vpravo sklad a nákladiště (5/2008)


Ještě jednou přechod kusé koleje (5/2008)


Celkový pohled na zastávku z ostroměřské strany (5/2008)


Ukončení bývalé kusé koleje, za ním možné nalézt zbytky lože, které dokazují historické zaústění koleje do trati (5/2008)


Závorářský domek u přejezdu (5/2008)


Přejezd na ostroměřské straně zastávky (5/2008)

SITUACE ZASTÁVKY TŘEBOVĚTICE


kliknutím se zvětší

Mapa zastávky (bývalé stanice) Třebovětice s předpokládaným vedením staničních kolejí ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

TŘEBOVĚTICE
zastávka
19,843 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín