INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(042) - JABLONEC NAD JIZEROU - HRADSKO

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Jablonec nad Jizerou – Hradsko je jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící v částečném oblouku trati kousek za Hradským tunelem. Historie zastávky sahá až do doby výstavby trati z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou, tedy do roku 1899, kdy byla spolu tratí vybudována. V té době šlo o dvoukolejnou dopravnu s kolejovým větvením, jednou kolejí dopravní a jednou kolejí manipulační. Zastávka stojí na poměrně opuštěném místě v úzkém hrdle skalnatého údolí, kde řeka Jizera obtéká vysoký ostroh, který trať protíná jediným tunelem. Zastávka s nákladištěm byla vybudována hlavně k obsluze zdejší velké textilní továrny, kterou nalezneme asi 500 metrů po proudu řeky Jizery a také pro podnikatele a obyvatele Vysokého nad Jizerou. Vysočtí její zřízení ve stavební komisi poměrně intenzivně prosazovali skrze svého zástupce pana Vodseďálka, který se aktivně podílel na přípravě a výstavbě trati.

Jablonec nad Jizerou - Hradsko

Pojďme si nejprve také krátce připomenout historii zdejší zajímavé továrny, umístěné poměrně neobvykle v lesích na opuštěném místě v úzkém údolí Jizery. Původně na místě zdejší textilky stával vodní mlýn, který zde vystavěl v roce 1755 Václav Patočka a mlýn patřil úředně, s popisným číslem 156, pod město Vysoké nad Jizerou. Mlýn později zakoupil podnikatel Scholze a poměrně úzké místo ve skalnatém údolí rozšířil - začal zde budovat objekty budoucí niťárny. Jeho podnikatelský záměr mu však nevyšel a v roce 1883 podnik zkrachoval. Niťárna byla zakoupena firmou Herzfeld & Fischel, která zde začala budovat tkalcovnu bavlny, vlny a hedvábí. Zbudována byla vysoká třípodlažní budova podle plánů rokytnického stavitele Hájka. Firmě se velmi dařilo, i díky výrobě netradičních brokátových látek, a tak byla textilka rozšířena o další čtyřpodlažní budovu. Majitelé firmy přivítali a podporovali výstavbu nové tratě, protože by nahradila pomalé a drahé povozy a urychlila dovoz materiálu a odvoz hotových výrobků. Jen pro představu, v době zprovoznění trati v textilce pracovalo více jak 350 zaměstnanců na 250 stavech, které zásobovala elektřinou vodní elektrárna s Kaplanovou turbínou, kterou samozřejmě poháněla voda řeky Jizery.

Ač se to v dnešní době nezdá, zastávka v té době žila velmi čilým dopravním životem. V době výstavby trati měla zastávka kromě dopravní i manipulační kolej, která obsluhovala sklad a přilehlé nákladiště. Manipulační kolej byla zaústěna do trati v obou směrech a její užitná délka byla dle mapového měření asi 160 metrů. Budovu zastávky tvoří vcelku rozložitá jednopatrová stavba s polovalbovou střechou o půdorysu cca 10 x 15 metrů, s oboustranně vystupujícími středovými rizality. Na rozdíl od většiny ostatních budov na trati nemá zastávka zastřešenou verandu, takže se při uzavřené čekárně není kam ukrýt před nepřízní počasí – budova zastávky je dosud obydlena (2017). Kousek za budovou nalezneme také původní dřevěnou stavbu toalet, dnes přestavěnou na kůlnu, u nástupiště je pak zachovalá studna s pumpou. Od budovy zastávky na straně k Rokytnici nad Jizerou stojí větší zděný sklad, krytý sedlovou střechou, s nákladištní rampou na obou stranách a půdorysem cca 8,5 x 6 metrů. Současné nástupiště má délku 60 metrů a je pouze sypané, opatřené pevnou hranou typu Tischer. Celou zastávku osvětlují pouze dvě konzolové lampy umístěné na budově. Na zastávku se dostaneme od hlavní silnice buď úzkou pěšinou mířící na straně k Hradsku podél původní restaurace nebo krátkou obslužnou komunikací za budovou skladu na rokytnické straně zastávky. I když kolem zastávky nevede žádná turistická značka, je dobrým výchozím bodem pro výlet na zajímavou zříceninu hradu Nístějka, která se nachází kousek od Hradska. A jak to vlastně dopadlo s textilkou v Hradsku? Po okupaci byla technologie narychlo přemístěna železnicí do Nového Bydžova a po druhé světové válce se stala textilka součástí podniku Krkonošské přádelny. V roce 1973 se začíná specializovat na výrobu skleněných vláken pod podnikem Vertex. Výroba v textilce v Hradsku byla ukončena v roce 1992.

FOTOGALERIE


Nástupiště směrem k Martinicím - v pozadí Hradský tunel (8/2016)


Pohled od budovy zastávky ke skladu na rokytnické straně (8/2016)


Celkový pohled na budovu zastávky (8/2016)


Pohled do zastávky z martinického konce (8/2016)


Celkový pohled na zastávku z martinické strany - někde v těchto místech byla výměna manipulační koleje (8/2016)


Ukončení nástupiště na martinické straně (8/2016)


Nástupiště před budovou zastávky (8/2016)


POhled přes nástupiště ke skladu (8/2016)


Čelní strana budovy zastávky - vpravo dveře do čekárny (8/2016)


Studna s pumpou a zábradlí pěšiny vedoucí k silnici (8/2016)


Vstup do původní čekárny (8/2016)


Zachovalá budova toalet, používaná dnes jako kůlna (8/2016)


Pohled na martinickou stranu (8/2016)


Konec nástupiště na straně k Rokytnici (8/2016)


Sklad - mezeru vyplňovala snesená manipulační kolej (8/2016)


Detail skladu s rampou (8/2016)


Pohled z Rokytnické strany (8/2016)


Mezi dopravní kolejí a budovou vedla ještě druhá manipulační kolej (8/2016)


Pohled z konce nástupiště směrem k Rokytnici (8/2016)


Pohled do zastávky z rokytnického konce (8/2016)


(8/2016)


Někde v těchto místech ústila manipulační kolej do trati ve směru k Rokytnici (8/2016)


Sklad (8/2016)


Nákladištní rampa, podél které vedla manipulační kolej (8/2016)


Obslužná cesta vedoucí k hlavní silnici (8/2016)


Druhá strana skladu má taktéž rampu (8/2016)


Přístupové schody do skladu a obslužná komunikace (8/2016)


Pěšina podél bývalé restaurace vedoucí od silnice k nástupišti zastávky Jablonec n. J. - Hradsko (8/2016)


Stará pohlednice ukazuje restauraci a za ní budovu zastávky Hradsko, Autor: R. Slavík, Jablonec nad Nisou

PANORAMA


Panoramatický pohled zastávky Jablonec nad Jizerou - Hradsko (8/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JABLONEC NAD JIZEROU - HRADSKO
zastávka
15,780 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín