INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(061) - ŽITĚTÍN (BARTOUŠOV)

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka a hláska Bartoušov je bývalá čtyřkolejná stanice s nákladištěm, ležící z části v oblouku a z části v rovném úseku trati. V současné době je po snesení a vyloučení kolejí pouze jednokolejnou zastávkou. Historicky však byla z počátku stanice přidružena k obci Žitětín a pojmenována po poměrně vzdálené obci Jičíněves a teprve později dostala jméno po vsi Bartoušov. Sloužil zde přednosta stanice a výpravčí se závorářem. V dnešní době je kolejiště stanice již zrušené, staniční kolej č. 3 je kompletně vytrhaná a manipulační koleje u budovy jsou návěstí vyloučeny z provozu. Na nymburské straně jsou pak odstraněny výhybky, které zaúsťovaly manipulační koleje do trati.

Bartošov (bývalá stanice)

Zastávka (hláska) je z obou stran kryta mechanickými návěstidly s mechanickou předvěstí. Na zastávce slouží signalista (hláskař), který obsluhuje návěstidla i nedaleké závory. Do roku 2009 byly závory mechanické a raritou bylo, že to byly poslední ručně a mechanicky ovládané závory na silnici 1. třídy v celé České republice. V roce 2009 však došlo k nehodě, kdy do závor najel kamion a nenávratně je poškodil, ty pak byly spěšně vyměněny za moderní PZS 3ZI, avšak závory stále ovládá elektronicky signalista, nikoliv jízda vlaku. Trať je v obou směrech, tedy k Jičínu i Kopidlnu zabezpečena telefonickým dorozumíváním.

Budova zastávky (bývalé stanice) je poměrně dominantní nízkopodlažní stavba obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. V budově je čekárna s bývalým výdejním okénkem a dopravní kancelář s bytem. Vedle výpravní budovy nalezneme ještě původní objekt toalet a za ním u staniční koleje č. 4 nákladiště se skladem. Dnes je však prostor manipulačních kolejí kompletně zarostlý náletovou vegetací a zřejmě čeká na svou likvidaci. Na zastávce je vpravo od budovy jedno sypané nástupiště. Zastávka není moc frekventovaná a obsluhuje hlavně obec Žitětín od které je vzdálena asi 800 metrů. Obec Bartoušov, která je od této bývalé stanice poměrně hodně vzdálena a špatně přístupná (pouze po velmi frekventované silnici), obsluhuje dopravna Bartoušov zastávka, která leží přímo na konci obce. I když pravděpodobně při modernizaci tratě dojde k likvidaci bývalé stanice i se závorářským stanovištěm a vybudování jednoduché zastávky je zajímavé, že se současným fungujícím zavedením vlaků v taktu, by také stálo za úvahu obnovit stanici pro křižování vlaků, které se dnes (r. 2010) míjí ve stanici Kopidlno a vlaky od Nymburka zbytečně čekají na vlak od Jičína. Ideální křížení totiž v současném taktu vychází nejblíže bývalé stanici Bartoušov než stanici Kopidlno.

Na konci roku 2021 byla u Bartoušova vystavěna výhybna a zastávka byla přejmenována na Žitětín.

FOTOGALERIE


Vlak u nástupiště zastávky Bartoušov (6/2010)


Pohled na nástupiště ve směru Nymburk (6/2010)


Výkolejky manipulačních kolejí u budovy zastávky(6/2010)


Pohled z nymburské strany nástupiště (6/2010)


Nymburský konec nástupiště(6/2010)


Pohled na stanici z oblouku z nymburské strany (6/2010)


Zarostlé manipulační koleje (6/2010)


... (6/2010)


Improvizované ukončení manipulačních kolejí po likviaci výhybek (6/2010)


... (6/2010)


Ukončení koleje improvizovaným šturcem (6/2010)


...v pozadí ještě zachované výkolejky (6/2010)


Manipulační koleje směrem ke stanici(6/2010)


Za obloukem koleje zaúsťovaly do tratě - v pozadí výhybkášské stanoviště (6/2010)


Prosto mezi kolejí a lanovody vyplňovala ještě jedna dopravní kolej(6/2010)


Totálně zarostlé nákladiště a sklad (6/2010)


Celkový pohled na zastávku z nymburské strany nástupiště (6/2010)


Budovy bývalé stanice - v popředí zarostlá výhybka manipulačních kolejí (6/2010)


Budova bývalé stanice a odbočení manipulačních kolejí (1/2008)


Výhybka z trati před budovou (6/2010)


Pohled na rozdvojení manipulačních kolejí od budovy (6/2010)


Objekt původních záchodků (6/2010)


Vstup do dopravní kanceláře a čekárny (v popředí) (6/2010)


Výhybka manipulačních kolejí (6/2010)


Závorářské stanoviště a přejezd (6/2010)


Přejezd - v popředí mechanické ovládání vzdálených závor (na požádání) (6/2010)


Vjezdová mechanická návěst (6/2010)


Budova bývalé stanice (6/2010)


Budova z příchozí strany (6/2010)


Obslužná komunikace (6/2010)


Interiér čekárny s výdejním okénkem (6/2010)

SITUACE ZASTÁVKY A HLÁSKY BARTOUŠOV

Mapa bývalé stanice Bartoušov
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Bartoušov pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BARTOUŠOV
zastávka
31,409 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín