INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(061) - OSKOŘÍNEK

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Oskořínek je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati. Jak napovídá poloha staniční budovy a zbytky nákladiště, býval Oskořínek čtyřkolejnou stanicí s nákladištěm a skladem. Původně byl, v době výstavby trati z Nymburka do Jičína, Oskořínek, (resp. Ronov, jak se původně jmenoval) jednoduchou trojkolejnou křižovací stanicí, kde byl aplikován pro BCB (České obchodní dráhy / Böhmische Commercialbahnen) charakteristický odklon osy kolejí. Ve stanici byla vystavěna typizovaná výpravní budova dle reálií BCB a nákladiště s dřevěným skladem. Koncem roku 1881 pak do stanice dorazil první protokolární vlak.

V roce 1888 došlo k prvnímu přejmenování stanice a to na Ronov-Voskořínek. V roce 1910 po zestátnění trati byla provedena její částečná rekonstrukce a trať i stanice dostala zesílený železniční svršek, v roce 1912 pak došlo k prodloužení dopravních kolejí na užitnou délku 358 metrů. Další rekonstrukce trati v roce 1924 se týkala nejen zesílení svršku, ale i narovnání některých nevyhovujících malých oblouků, jeden z nich byl i při vjezdu do nádraží od Nymburka. V té době bylo kolejiště prodlouženo na délku 700 metrů a přistavěny byly i dvě manipulační koleje. Jejich výstavbu finančně hradil cukrovar v Rožďalovicích, neboť jeho zájmem byl převoz řepy právě do jejich cukrovaru. Tím se také přestává používat úzkokolejná dráha, která řepu vozila z Oskořínka do konkurenční Vlkavy. V roce 1924 je také do stanice zaveden elektrický proud a kolejiště je osvětleno lampami. Od 1. ledna 1925 je pak stanice přejmenována na dodnes používaný Oskořínek. V roce 1927 má podle invetarizace stanice tři dopravní koleje o délkách 541, 514 a 439 metrů a dvě manipulační koleje obsluhující nákladiště. Stanice je vybavena mechanickými vjezdovými návěstidly a předvěstidly. Od dubna roku 1934 je stanice dopravně uzavřena a obsazována bývá pouze během řepných kampaní. V roce 1937 lehl požárem místní dřevěný sklad umístěný na nákladišti u manipulační koleje, pojďme se podívat, jak je tato událost popsána ve staniční kronice: „Dne 27. dubna 1937 se přiblížil dělník vrch. stavby Rudolf Novák z Křince k rampě, kde zaměstnanci fy Špiner stáčeli z cisterny octový ethér, zapálil si cigaretu, při čemž odhodil hořící zápalku. Ethér se vzňal, nastala exploze a skladiště bylo v mžiku v plamenech, zachrániti se nedalo ničeho. Naštěstí všichni zúčastnění včas unikli a nikdo nebyl zraněn, ale sklad lehl celý popelem.“ Po této události se přistoupilo ke stavbě nového zděného skladu. Poté co se začala přepravovat řepa nákladními automobily, význam stanice Oskořínek klesal a byl obsazen již pouze závorářem pro obsluhu závor nedalekého železničního přejezdu a pro prodej jízdenek. V devadesátých letech 20. století při redukcích kolejišť došlo i k likvidaci staničních kolejí a ze čtyřkolejné stanice se stává jednokolejná zastávka. Od roku 2006 je s rekonstrukcí přejezdu zrušeno i místo závoráře, na zastávce se přestávají prodávat i jízdenky a zastávka je opuštěna.

V současné době je zastávka Oskořínek jednokolejnou zastávkou v rovném úseku trati. Zastávka obsluhuje obec Oskořínek a Hrubý Jeseník - leží ve středu obce Oskořínek při silnici, která obcí prochází. Nástupiště zastávky je sypané s oboustrannou betonovou hranou typu Tischer a délkou 150 metrů. Zastávka je osvětlována výložníkovou lampou umístěnou na budově zastávky a dvěma vysokými stožárovými světly, která tu zbyla po osvětlení původního kolejiště. Na zastávce je zachovaná původní výpravní budova, které je však neobsazená - jde o přízemní budovu s obdélníkovým půdorysem a jednoduchou sedlovou střechou. V budově je nepoužívaná dopravní místnost pro výpravčího či závoráře s okénkem pro prodej jízdenek a čekárna pro cestující. Vpravo od budovy je z části v oblouku vystavěné nákladiště a zděný sklad. Vlevo od výpravní budovy nalezneme modernější stavbu záchodků a za nimi lze identifikovat prostor pro nákladiště řepy. Na straně k Nymburku nalezneme u přejezdu stále zachovalý původní drážní domek (2016). Zastávka obsluhuje hlavně obec Oskořínek neboť leží asi 300 metrů od jejího centra. I když od nádraží nevede žádná turistická značka je populárním výchozím bodem k výletu na nedalekou rozhlednu Romanku ležící v katastru obce Hrubý Jeseník.

FOTOGALERIE


Pohled z nástupiště na stranu k Nymburku, vpravo budova skladu (8/2007)


Celkový pohled na bývalou výpravní budovu (7/2007)


Pohled z nástupiště směrem k jičínu (7/2007)


Pravé dveře vedou do čekárny, levé do dopravní kanceláře (7/2007)


Celkový pohled na zastávku s bývalou výpravní budovou (7/2007)


Zděný sklad (7/2007)


Pohled na prostor kde stávaly manipulační koleje (7/2007)


Fotografie skladu z rampy nákladiště (7/2007)


Nástupiště směrem k Jičínu (10/2014)


Bývalý výhybkářský domek na nymburské straně (10/2014)


Pohled do bývalé stanice, za domkem se kolejiště větvilo (10/2014)


Prostor, kde bývaly výhybky(10/2014)


Vlevo začíná rampa nákladiště a k ní vedla manipulační kolej (10/2014)


Rampa je vystavěna do oblouku (10/2014)


Prostor nákladištní koleje (10/2014)


Celkový pohled na sklad (10/2014)


Pohled z konce nástupiště na nyburskou stranu - vpravo rampa nákladiště (10/2014)


Pohled z nymburského konce nástupiště do zastávky (10/2014)


Celkový pohled na sklad a nákladiště bývalé stanice Oskořínek (10/2014)


Budova bývalé stanice Oskořínek (10/2014)


Pohled od budovy k nákladišti na nymburské straně (10/2014)


Pohled od bývalé výpravní budovy na jičínskou stranu (10/2014)


Celkový pohled na nástupiště, v pozadí sklad (10/2014)


Vstup do dopravní kalceláře, do čekárny a zachovalý stojan na kola vedle budovy (10/2014)


Stojan na kola (10/2014)


Jičínská strana nástupiště, vlevo bývalé toalety (10/2014)


Celkový pohled na budovu s jednou vysokou lampou osvětlující nástupiště (10/2014)


Stavba toalet na jičínské straně (10/2014)


Zničený interiér toalet (10/2014)


Čelní pohled na toalety (10/2014)


Jičínský konec nástupiště - vlevo zarostlý prostor nákladiště řepy (10/2014)


Pohled do bývalé stanice z jičínské strany - na pravo existovaly dvě manipulační koleje (10/2014)


Vstup do dopravní kanceláře a zachovalé zvonky na fasádě - zakrytý technologický otvor mechaniky závor (10/2014)


Pamětní deska železničnímu zaměstnanci Václavu Náchodskému (10/2014)

PANORAMA


Celkové panorama bývalé stanice Oskořínek (10/2014)

MAPA KŘIŽOVACÍ STANICE OSKOŘÍNEK PO VÝSTAVBĚ (1882)

Mapa stanice Oskořínek po výstavbě trati ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA STANICE OSKOŘÍNEK (1953)

Mapa stanice

Mapa stanice Oskořínek ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Oskořínek
zastávka
6,351 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín