INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(063) - ŘITONICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Řitonice je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati z Kopidlna do Dolního Bousova. I když koleje kolem obce vedly historicky dlouho, tedy od roku 1883, je zastávka Řitonice zastávkou velmi mladou. Vystavěna byla teprve v 90. letech 20. století a je tak nejmladší zastávkou na trati, bohužel také s nejkratší dopravní obsluhou. Zastávka Řitonice leží u přejezdu s polní cestou vedoucí od okraje obce, má nástupiště dlouhé 30 metrů tvořené deskami velkých betonových panelů s pevnou hranou typu Tischer, zabezpečené na straně k obci železným zábradlím. O osvětlení nástupiště se starají dvě standardizované oválné lampy.

Řitonice zastávka

V případě špatného počasí tvoří čekárnu pro cestující jednoduchý „zastávkový“ kovový přístřešek obdélníkového půdorysu, se šikmou střechou z vlnitého plechu a prosklením na stranách, který leží asi v polovině nástupiště. V čekárně je lavička vytvořená napříč položeným prknem na konzolách. Nápis na čekárně stále hlásá chybný název Řítonice, stejně tak jako jízdní řády, obec však nese jméno Řitonice, které vychází z prapůvodního jména obce Žitonice. Zastávku nalezneme asi 200 metrů od centra této malé obce, na trati z Dolního Bousova do Kopidlna je od roku 2010 zastavena osobní doprava, takže zastávka je vyjma několika letních turistických vlaků (2015) bez pravidelné obsluhy.

FOTOGALERIE


Celkový pohled na zastávku Řitonice (9/2015)


Zastávka od přejezdu ze strany od Kopidlna (9/2015)


Nástupiště zastávky s čekárnou a lampou (9/2015)


Přístřešek zastávky s chybným názvem stanice (9/2015)


Konec zastávky směrem k Dolnímu Bousovu (9/2015)


Nástupiště z bousovské strany (9/2015)


Přístřešek a nástupiště pohledem k přejezdu (8/2015)


Přejezd na kopidlenské straně nástupiště (9/2015)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín