INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - LIBOŠOVICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Libošovice je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati, ležící za nechráněným přejezdem se silnicí mířící do stejnojmenné obce. Úsek ze Sobotky do Lomnice nad Popelkou byl třetím a posledním zprovozněným úsekem trati ze Skalska do Staré Paky, kterou vystavěla společnost Místní dráha Sudoměř - Skalsko - Stará Paka. První oficiální vlaky Libošovicemi projely 24. září 1906. Původně byla zastávka Libošovice vystavěna a provozována jako dvojkolejná stanice a měla vlastního přednostu, ale to však jen na krátkou dobu, pak již byla přeměněna na zastávku s nákladištěm, přidělena dopravně pod stanici Sobotka a obsazena pouze komerčním pracovníkem. Původní název zastávky v době založení zněl Libošovice – Kost. Zastávka měla jednu dopravní kolej a jednu kolej manipulační, která byla do trati zaústěna v obou směrech, kde krajní vzdálenost obou výhybek byla 202 metrů. Manipulační kolej obsluhovala dřevěný sklad s nákladní rampou a poměrně rozsáhlé nákladiště. Hlavní přepravovanou komoditou byla samozřejmě řepa z okolních polí. Nákladiště měl většinu času pronajatý cukrovar v Dobrovicích a řepa se odsud zavážela i do cukrovaru v Libáni. Po druhé světové válce došlo v roce 1947 ke kompletní elektrifikaci zastávky.

Libošovice zastávka

Budova zastávky, postavené co nejblíže na přístupové straně od obce, je zděná a vystavěná v klasickém normovaném stylu místní dráhy (ve stejném duchu jsou postaveny i další stanice a zastávky na trati). Jde o přízemní budovu s půdorysem ve tvaru T a dřevěnou verandou vpředu, stavba má sedlovou střechu. V budově je dopravní kancelář, čekárna pro cestující a byt pro obsluhu zastávky - v současné době je budova zastávky obydlená (2018). Na boku je k budově zastávky přimknutý malý dřevěný sklad a kůlna. Nástupiště zastávky má délku 90 metrů a je tvořeno betonovými panely na konzolách, vzor SUDOP a osvětluje ho trojice nízkých peronových svítidel, ovládaných soumrakovým čidlem. Čekárna pro cestující je uzavřená, a tak úkryt v případě nepříznivého počasí poskytne pouze veranda s jednou lavičkou a nefunkčním umyvadlem. Odděleně od budovy zastávky stávala na sobotecké straně dřevěná stavba suchého WC, která byla po roce 2015 zbořena. O kus dál pak nalezneme zachovanou nákladištní rampu, v minulosti doplněnou o větší sklad. Celý prostor kolem rampy vyplňuje částečně dlážděné nákladiště. Na staropacké straně zastávky nalezneme oplocenou zahradu patřící k budově zastávky a studnu s pumpou. Stín tu poskytují čtyři vzrostlé majestátní lípy, a odpočinout se tu dá na dřevěných lavičkách, u kterých nalezneme i informační panel s mapou. Přímo u zastávky je nechráněný přejezd silnice z Libošovic do Sobotky. Zastávka je od doby výstavby turisticky velmi populární, protože leží v blízkosti hradu Kost a je také výchozím či cílovým bodem pro výlety do blízkého i dalekého okolí. Přímo u zastávky nalezneme rozcestník turistických cest – modré a žluté značky. Žlutá nás dovede přímo ke hradu Kost, modrá pak do nedalekého malebného údolí Plakánek, či přes Libošovice do Prokopského nebo do Podtroseckých údolí.

FOTOGALERIE


Hurvínek odjíždí ze zastávky Libošovice do Sobotky (8/2015)


Pohled na nástupiště směrem k Sobotce (8/2015)


Nástupiště a zarostlá nákladištní rampa směrem k Sobotce (8/2015)


Pohled na budovu a nástupiště směrem ke Staré Pace (8/2015)


Konec nástupiště na sobotecké straně (8/2015)


Pohled na nástupiště a rampu ze soboteckého konce nástupiště (8/2015)


Detail zachovalé nákladištní rampy (8/2015)


Zastávka od rampy (8/2015)


Svítidlo na sobotecké straně (8/2015)


Celkový pohled na "komplex" budov (8/2015)


Sklad a kůlna na boku budovy (8/2015)


Přední strana budovy s verandou (8/2015)


Detail verandy (8/2015)


Zachovalé umyvadlo (8/2015)


Levé dveře vedou do bývalé čekárny, pravé do dopravní kanceláře (8/2015)


Staropacký konec nástupiště (8/2015)


Čtyři majestátní lípy na staropacké straně zastávky (8/2015)


Lavičky (8/2015)


Celkový pohled na nástupiště (8/2015)


Zachovaná studna s pumpou (8/2015)


Přístupová pěšina na zastávku ve stínu lip (8/2015)


Pohled na zastávku od přejezdu (8/2015)


Celkový pohled na zastávku ze silnice (8/2015)


Nepřehlédnutelné panorama zastávky vytváří hlavně vzrostlé lípy (8/2015)


Sobotecká strana nástupiště - zachované toalety (7/2006)


Sobotecký konec nástupiště (7/2006)


Budova zastávky s verandou a WC (7/2006)


Dnes již zbořená stavba toalet (7/2006)


Starší fotografie budovy zastávky (7/2006)


Staropacký konec na starší fotografii (7/2006)


Zimní pohled na zastávku (1/2004)


Vzdálený pohled na objekty zastávky (5/2015)


Nákladiště, dnes zanesené a zarostlé, avšak částečně využívané ke skladování (5/2015)


Pohled po kolejích do zastávky Libošovice (5/2015)


Boční pohled na budovu zastávky se skladem a kůlnou (5/2015)


Zadní strana budovy s příjezdovou komunikací (5/2015)


Detail zakončení roury okapu (5/2015)


Celkový pohled na budovu zastávky (5/2015)


Pohled od budovy k nákladišti (6/2015)

MAPA ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ LIBOŠOVICE

Mapa zastávky a nákladiště Libošovice ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LIBOŠOVICE
zastávka
41,650 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín