INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - LÍŠNÝ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Líšný je mezilehlá jednokolejná zastávka ležící v rovném úseku trati asi 200 metrů před líšeňským tunelem. Původně obyvatelé Líšného využívali nedalekou (cca 2,5 km vzdálenou) stanici Malá Skála, která byla zprovozněna spolu s tratí již v roce 1858. Krátce po vzniku republiky byly na trati vystavěny zastávky pro přiblížení osobní dopravy obyvatelům blízkých obcí, a tak byla 1. června 1924 zprovozněna i zastávka Líšný. Ve stejné době vznikla na této trati třeba nedaleká zastávka Dolánky či zastávka Nedvězí.

Zastávka Líšný

Zastávka Líšný byla vystavěna jako jednokolejná a byla využívána pouze k osobní dopravě obyvatel obce nebo k dopravě zaměstnanců do nedaleké přádelny bavlny (Menčíkova textilka – po únoru 1948 byla znárodněna, v roce 1956 zrušena a poté změněna na sklárnu s výrobou bižuterie). Zastávka byla vystavěna uprostřed obce mezi dvěma klenutými mosty (propustky) na vyvýšeném náspu nedaleko strážního domku č. 137, který stojí asi 200 metrů ve směru k Železnému Brodu (před ústím líšeňského tunelu). Na železnobrodském konci nástupiště byla vybudována zděná čekárna s půdorysem 7,95 x 3,50 metrů se šikmou střechou. Z čelního pohledu v levé části objektu byla čekárna pro cestující s půdorysem 5,2 x 2,9 m s velkou dřevěnou rohovou lavicí a s přístupem přímo z peronu. V pravé části byla menší kancelář s půdorysem 2 x 2,9 m pro komerčního pracovníka, a přístup do kanceláře byl z pravé strany objektu, kancelář byla s čekárnou propojena prodejním okénkem. Obě místnosti vytápěla kamínka umístěná v rohu místnosti. Vpravo od budovy čekárny pak byly samostatně umístěné malé dřevěné toalety.

Nástupiště zastávky s pevnou hranou typu Tischer má délku 90 metrů a je tvořeno z větší části betonovými panely a z části zámkovou dlažbou - osvětluje ho pět svítidel. Čekárna zastávky Líšný leží na samém konci nástupiště ve směru k Železnému Brodu a je to jednoduchá zděná stavba obdélníkového půdorysu s dvěma okny a se šikmou střechou. V pravé části čekárny je malá místnost, původně sloužící jako kancelář, se samostatným bočním vchodem a s výdejním okénkem do prostoru pro cestující (dnes již zazděným). Mobiliář zastávky tvoří dvě dřevěné lavičky a odpadkový koš. Zastávka leží v centru obce na vysokém náspu trati nad silnicí - nedaleko je most přes místní komunikaci a ve směru na Železný Brod za obloukem se nachází ústí líšeňského tunelu. Přístup na nástupiště je zajištěn buď betonovým schodištěm do svahu podél čekárny nebo po plynule se svažujícím chodníku vedoucím od místní komunikace. Zastávka obsluhuje obec Líšný a bývá také poměrně hojně využívána v turistické sezóně turisty pro výlety. Hned u zastávky je rozcestník turistických značek žluté a zelené barvy – žlutá nás vede podél řeky Jizery na Malou Skálu či do Železného Brodu, zelená pak stoupá do vrchu k Suchým skalám.

Stavební mapa zastávky Líšný
Zastávka Líšný - stavební mapa zastávky

FOTOGALERIE

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - čekárna zastávky (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - pohled na turnovskou stranu nástupiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - přístupový chodník (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - interiér (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - interiér s lavičkou, ve zdi bylo kdysi výdejní okénko (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - čekárna a přístupový chodník na železnobrodské straně nástupiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - kompletní pohled na zastávku z turnovského konce (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - železnobrodská strana zastávky (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - pohled na přístupové schodiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - přístupové schodiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - turistický rozcestník u zastávky (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - vpravo přístupový chodník k zastávce (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - osvětlený nápis (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - květinová zastávka, kdysi místo, kde stávaly toalety (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - posypová bedna (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - starší pohledy na zastávku (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - původní válcové lampy (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - čekárna ještě s okny (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - obrys bývalého výdejního okénka (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - interiér čekárny s lavičkou (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - ústí Líšeňského tunelu leží za obloukem u zastávky (04/2008)

PANORAMA


Zastávka Líšný (03/2018)


Zastávka Líšný (03/2018)

STAVEBNÍ PLÁNY

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - čelní pohled (1924)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - řez objektem zastávky, vlevo čekárna, vpravo kancelář pro komerčního pracovníka (1924)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - půdorys objektu zastávky (1924)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LÍŠNÝ
stanice
113,370 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín