INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

041 - HRADEC KRÁLOVÉ - OSTROMĚŘ - JIČÍN - LIBUŇ - TURNOV


MAPA

PŘÍPOJNÉ TRATĚ

KRÁTCE K HISTORII TRATI

Trať se z časového hlediska výstavby dělí do třech historických celků, podle doby uvedení do provozu. Historie trati je poměrně zajímavá. Jako její první část byl vystavěn úsek z Ostroměře do Jičína a v Jičíně trať končila na nynějším nákladovém nádraží - ve své době samozřejmě nádraží osobním. Provoz veškeré dopravy byl zahájen 17. prosince roku 1871 a vlastníkem tohoto úseku byla společnost ÖNWB neboli Rakouská severozápadní dráha. Zestátněn byl tento úsek v roce 1908, kdy vlastnictví i provozování tratě přešlo na Rakouské státní dráhy.

Druhý úsek postavila a zprovoznila konkurenční společnost BCB (Böhmische Commerzialbahnen) alias České obchodní dráhy a byla to část z Hradce Králové do Ostroměře. Na této části trati byl zahájen provoz 15. listopadu 1881 a došlo tedy na železniční propojení Jičína a Hradce Králové. Stejně jako v případě prvního úseku i tento přechází na stát - potažmo Rakouské státní dráhy v roce 1908.

Třetí část z Jičína do Turnova byla postavena poměrně pozdě, ale zato vystavěna za pouhý rok. Vlastníkem byla Státem garantovaná místní dráha a provozovatelem Rakouské státní dráhy. Provoz byl zahájen v roce 1903 a osobní doprava v Jičíně končila na současném osobním nádraží - k okamžitému propojení obou "konkurenčních" tratí tedy nedošlo. Od počátku provozuje dopravu na tomto úseku stát a majitelem se stává až v roce 1925.

SPECIFIKACE

SEZNAM STANIC A ZASTÁVEK

název typ km n.výš. pozn.
Hradec Králové stanice 0,000 232 020,031
Plotiště nad Labem zastávka 2,760 248  
Všestary stanice 5,629 262  
Dlouhé Dvory zastávka 8,763 280  
Dohalice zastávka 12,300 264  
Sadová zastávka 14,307 260 nákladiště
Hněvčeves stanice 16,933 263 046
Cerekvice nad Bystřicí zastávka 18,865 271  
Třebovětice zastávka 19,843 274  
Jeřice zastávka 22,578 281  
Hořice v Podkr. stanice 26,270 300  
Dobrá Voda u Hořic zastávka 28,624 275  
Ostroměř stanice 34,873 266 040/0km
Sobčice zastávka 2,214 260  
Vojice zastávka 4,004 261  
Kovač zastávka 6,225 260  
Butoves stanice 9,466 264  
Vitiněves zastávka 13,065 263  
Jičín stanice 17,499 276 061/0km
Jičín zastávka zastávka 2,686 298  
Železnice zastávka 4,220 294  
Jinolice zastávka 7,980 338  
Libuň stanice 10,700 329 064
Libuň zastávka zastávka 12,321 330  
Jivany zastávka 13,620 342  
Semínova Lhota zastávka 15,101 331  
Rovensko p. Trosk. stanice 17,155 303  
Ktová zastávka 18,700 292  
Borek pod Troskami zastávka 20,243 276  
Hrubá Skála stanice 22,422 258  
Karlovice-Sedmihorky zastávka 24,180 256 nákladiště
Turnov město zastávka 27,960 257  
Turnov stanice 29,222 265 030, 070

VLEČKY

MOSTY

STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

STANICE A ZASTÁVKY NA TRATI 041

HRADEC KRÁLOVÉ
stanice
0,000 km

VÝŠKOVÝ PROFIL TRATĚ (BEZ MĚŘÍTKA)

[No canvas support]

TEXTOVÝ POPIS TRATĚ

Trať započíná svou pouť krajem v uzlové stanici Hradec Králové, kde se sbíhají tratě celkem z pěti směrů – od Jaroměře 031, Týniště 020, Pardubic 031 a Chlumce nad Cidlinou 020. Stanici trať opouští severním zhlavím a míří severozápadním směrem kolem obce Plotiště nad Labem k stejnojmenné zastávce. Zastávka se nachází od obce poměrně daleko a v minulosti obsluhovala hlavně zdejší průmyslový komplex. Hnevceves
Hněvčeves
Vlaky zde staví jen v některých časových polohách. Do průmyslového komplexu, který již má dobu své slávy dávno za sebou vede z trati vlečkový systém. Trať poté zamíří rovným směrem k obci Všestary a jeho tříkolejnému nádraží. Z nádraží obloukem trať podjíždí hlavní silnici I/35, vedoucí z Hradce Králové do Jičína, a několika mírnými oblouky se dostává k další zastávce Dlouhé Dvory. Zastávka obsluhuje stejným dílem obce Střezetice a Dlouhé Dvory. V této oblasti je krajina poměrně rovinatá a využívaná hlavně k zemědělské činnosti. Po pravé straně se pouze zvedá mírné návrší Chlumu s památníky a rozhlednou na bojiště Prusko-rakouského vojenského střetu z roku 1866. Trať opět kličkuje mezi poli až k zastávce Dohalice, která leží v jihozápadním cípu stejnojmenné obce. Na obci nás může upoutat mohutná stavba zdejšího sila. Z ní pak dlouhým táhlým obloukem obec objíždí, aby se dostala k bývalé stanici, dnešní zastávce Sadová. Od trati se zde odpoutávají dvě vlečky jedna k výše jmenovanému silu, dnes již nepoužívaná a druhá, používaná, k Agropodniku. Za Sadovou trať opět křižuje, tentokrát závorami chráněným železničním přejezdem silnici I/35 a rovinou se přiblíží pod návrší na němž leží obec Hněvčeves a její nádraží. Nádraží je poměrně moderní a je významné hlavně pro nákladní dopravu - jsou zde předávkové koleje významné vlečky k zásobníkům pohonných hmot firmy Čepro. Vlečka se od trati odděluje na ostroměřském zhlaví. Na hradeckém zhlaví se však také nachází nástupiště (obsluhované lávkou) a odbočující trať 046 místní lokálky do Smiřic. V současné době je lokálka bez osobní dopravy.

Z Hněvčevse pokračuje trať levým táhlým obloukem k zastávce obce Cerekvice, která se nachází nedaleko cerekvického mlýna. Zastávka je však poměrně vzdálena od zdejší obce. Jeřice
Jeřice - nepřehlédnutelný náklon vlaku
Z architektonicky zajímavé zastávky je to jen kousek do bývalé stanice Třebovětice, dnes již však jen chátrající zastávky, od které vedla do třebovětického cukrovaru v minulosti vlečka. Z Třebovětic zamíří trať podél říčky Bystřice k Jeřicím, jejichž zastávku nalezneme asi uprostřed obce. Je poměrně nepřehlédnutelná, neboť se nachází v oblouku a náklon vlaku zde pocítí každý cestující. Z Jeřic následují dvě krátké rovinky a koleje se již začnou přibližovat k nádraží Hořice v Podkrkonoší. Proti vlaku a po pravé straně se tyčí poměrně mohutný a zalesněný hořický chlum, jehož vrcholy budeme moci pár zastávek sledovat. Město Hořice, město kamene, je poměrně lidnaté, ale nádraží leží trochu stranou centra města. Z Hořic opět trať podjíždí most s naší známou hlavní silnicí I/35 a vykonává oblouk jakoby zpět k jihu do zastávky (dřívější stanice) Dobrá Voda u Hořic. Ze zastávky vedla kdysi vlečka do cukrovaru a dnes jsou ještě k vidění pozůstatky vlečky do zemědělského podniku. Zdejší kraj je pověstný svou zelárnou a výborným kysaným zelím. Trať udělá pár obloučků a zase se začne stáčet k severozápadu k hořickému chlumu a koleje se několika ladnými oblouky dostávají do stanice Ostroměř- Zde se kříží trať 041 s tratí 040 z Chlumce nad Cidlinou do Staré Paky a Trutnova. Stanice má spoustu kolejí a na nádraží nalezneme kromě dílen a dvou věží stavědel i vlečku ke zdejšímu silu. Budova stanice má zajímavou architekturu a v roce 2006 vyhrála soutěž o stanici roku!

Z Ostroměře se koleje stáčí opět podél hřebene chlumu (po naší pravé straně) do zastávky Sobčice, která se nachází v severní části stejnojmenné obce. Ze zastávky následuje dlouhý rovinatý úsek do zastávky Vojice. Jičín v noci
Jičín - noční zimní nádraží
Vpravo pod chlumem můžeme spatřit vesničky jimiž prochází frekventovaná silnice I/35 a tak zde vládne čilý dopravní ruch. Zastávka Vojice není příliš používaná, protože se nachází poměrně daleko od stejnojmenné obce. A tak se po kolejích dostaneme stále táhlou rovinnou až k zastávce Kovač. Na pravé straně můžeme vidět monumentálně umístěný kostel patřící k obci Konecchlumí, jejíž název nás upozorní na to, že tu končí mohutný zalesněný val, který nás provázel od Hořic. Za zastávkou Kovač je oblouk a koleje se stáčí k západu a lesem vedou do obce Butoves a její stanice. Stanice je zajímavá mechanickými návěstmi a vlečkou, která vede do skladištního komplexu. Za Stanicí Butoves a krátké rovince opět koleje naberou severozápadní směr a po pár kilometrech se ocitneme v zastávce obce Vitiněves. Odsud trať zamíří severně kolem obce Popovice a již se začnou blížit dalšímu velkému městu na trati a to Jičínu. Jičín je znám jako jižní brána do Českého ráje a je tolik typický svou dominantou Valdickou bránou a postavou pohádkového loupežníka Rumcajse. Koleje se nejprve připojí ke kolejím tratě 061 z Nymburka do Jičína a jako dvojkolejná trať ještě před Jičínem podjíždí viadukt s nám známou silnicí I/35. Krátkou spojkou se pak dostanou na jičínské osobní nádraží. Jičín leží v kotlině mezi kopci krajiny podkrkonoší a Českého ráje. Za Jičínem se okolní krajina rázem změní, rovinatá část kraje je za námi a trať se začne linout mezi kopci a vrcholy Českého ráje, který budeme mít v této části jako na dlani.

Z jičínského nádraží opouští koleje severním zhlavím město a vydávají se podél dlouhé lipové aleje na levé straně do Valdic. Ještě než se k nim dostanou, protínají koleje Libosad – oboru valdštejnské lodžie. Samotnou stavbu letního Valdštejnova sídla můžeme vidět opět vlevo. Těsně za ní se už nachází Jičín - zastávka, která obsluhuje obec Valdice a Sedličky. Ze zastávky se koleje postupně obtáčejí kolem dominanty jičínské kotliny – kopce Zebína s typickou kapličkou na vrcholu k zastávce Železnice. Libuň
Libuň
Zastávka leží poměrně daleko od obce – asi 1,5 km a není tak hojně frekventovaná. Z vlaku lze zahlédnout jen železnický kostel. Po pravé straně už můžeme pozorovat táborsko-kozákovský hřeben – s vrcholy a hrady Kumburkem a Bradlecem, rozhlednou na Táboře a postupně se před námi vynoří i samotný nejvyšší vrchol Českého ráje – Kozákov. Ze Železnice následuje poměrně dlouhý úsek mezi poli až k zastávce Jinolice. Jinolice jsou známé svým kempem a třemi rybníky, které leží ve stínu masivu Prachovských skal. Na levé straně tak na konci prachovského hřebene spatřujeme vrchol Brad se zbytky stejnojmenného hradu a Přivýšinu s vyhlídkou a dále pak některé vrcholky Prachovských skal. Zastávka Jinolice je frekventovaná hlavně v turistické sezóně a je vhodná k nástupu na výlety právě do Prachovských skal. Z Jinolic už koleje míří přes přejezd s hlavní silnicí z Jičína do Turnova do stanice Libuň. Ve stanici Libuň se kříží trať 041 s tratí 064 z Mladé Boleslavi do Lomnice nad Popelkou a Staré Paky. Nachází se tu také velmi frekventovaná vlečka s předávacím kolejištěm z pískovny Střeleč. Trať směrem do Staré Paky však není moc obsluhovaná, díky nevhodně volenému jízdnímu řádu a přestupům v Libuni ztratila většinu svých cestujících. Vládne zde však díky vlečce z pískovny poměrně čilý nákladní provoz. Stanice je však poměrně vzdálena od obce – leží na jejím jižním vzdáleném konci. K obsluze samotné obce a jejího centra poslouží daleko lépe další dopravní bod a to Libuň – zastávka. Ta se nachází skoro v centru obce. Je však poměrně mladá vznikla teprve v devadesátých letech 20. století.

Trať pomalu opouští obec a míří nejprve přímo k severu do obce Jivany a její zastávky. Ta obsluhuje i obec Holenice ležící kousek nad ní. Z Jivan se koleje stáčí západním směrem a po pár minutách se cestující ocitá v zastávce Semínova Lhota, kterou může vidět vlevo. Otevírá se odsud ještě poslední pohled na prachovský hřeben. Dále už se koleje dostávají ke stanicím a zastávkám frekventovaného centra Českého ráje. Utvrdí nás v tom i pohled vlevo dopředu, kdy se před námi začne vynořovat dominanta Českého ráje – hrad Trosky. První takovou stanicí je Rovensko pod Troskami. Poměrně frekventovaná trojkolejná stanice ležící blízko centra v jihovýchodní části stejnojmenného městečka, známého hlavně svou zvonicí s obrácenými „rebelantskými“ zvony. Zvonici však z trati neuvidíme. Koleje s vydávají táhlým esíčkem údolím zdejšího potoka Veselky do zastávky Ktová. Vlak začne přibrzďovat k zastávce a nám se objeví na dohled vlevo mohutná dominanta hradu Trosky. Ktová patří k zastávkám odkud je k Troskám nejlepší pěší výlet (3 km). Na pravé straně může pak cestovatel vidět kamennou hradbu poměrně málo turisticky frekventovaných Boreckých skal (je odsud nejlepší výhled na hrad Trosky). Trať míjí přejezdem silnici do Turnova, stočí se opět severozápadně a delší rovinkou koleje míjí Borecké skály a ocitají se v zastávce Borek pod Troskami. Další turisticky významná zastávka se startem výletu ke hradu Trosky (3 km) a do nádherných Podtroseckých údolí. Trať se ocitá v jakémsi širokém údolí lemována z jedné strany horou Kozákov a z druhé strany úbočími hruboskalského skalního města. To se nám ukáže hned v další stanici – v Hrubé Skále. Nalevo od trati vidíme vysoko na skalách zámek Hrubá Skála a dále k další zastávce nás následuje, vlevo po směru, nádherný výhled na skály skalního města, hrad Valdštejn a vyhlídku Hlavatice. Koleje směřují v poměrně přímém směru a menší oblouk je pouze před zastávkou Karlovice – Sedmihorky. Ze zastávky se dostaneme ke kempu v Sedmihorkách a jejich lázním. Zdejší okolí poskytuje možnosti k nádherným výletům do skal a celého Českého ráje. Zastávka obsluhuje jak Sedmihorky tak přilehlejší obec Radvánovice. Za zastávkou následuje dlouhá rovinka podél silnice do Turnova s alejí.

Turnovská návěst
Turnovská vjezdová návěst
Ještě několik pohledů vlevo k hruboskalskému hřebeni a již koleje vjíždí do města Turnova a zastavují u zastávky Turnov – město. Zastávka je opět startovním místem k výletům do této turisticky zajímavé oblasti, obsluhuje jižní část města Turnova - leží také daleko blíže historického centra, než hlavní turnovské nádraží. Za zastávkou trať překlene řeku Jizeru největší mostní stavbou na trati a již se ocitá na turnovském hlavním nádraží – ale pozor, na druhé straně než je jeho budova a nástupiště. Trať totiž při stavbě nebylo možné díky zdejším krajinným a urbanistickým poměrům zapojit na přímo do některého zhlaví, a tak se k nástupištím jezdí úvratí – do konce roku 2002 to byla dokonce jízda dvouúvraťová a to nejprve sunutím na trať 030 na staropacké zhlaví a posléze jízdou vpřed k nástupištím. V té době ojedinělá jízda vlaku do stanice na tratích ČD (dnes SŽDC). V současné době se jezdí jednoúvraťově přes liberecko-boleslavské zhlaví, tedy vlak nejprve po poslední koleji mine nádraží na boleslavské zhlaví a sunutím zpět se dostane k nástupištím. V Turnově trať 041 končí a je zde možnost přestupu na trať 030 na Liberec či Starou Paku a trať 070 do Mladé Boleslavi.

OBJEKTOVÁ STATISTIKA TRATĚ (ROK 2004)

ÚSEK HRADEC KRÁLOVÉ - HNĚVČEVES - OSTROMĚŘ:

dopravní bod n. výš. km sm rychl. objekt poznámka
Hradec Králové hlavní nádraží 232 0,000   40   stanice (031, 020)
    0,781 SmerD/SmerN 50/40    
    0,976 SmerN   vjezdová návěst VS Hradec Králové hl.n.
    1,009 SmerD/SmerN 60/50    
    1,168     výstražný kříž (IV.)  
    1,365     PZS 3ZI (II.) DK Hradec Králové
    1,700 SmerN   předvěst VS Hradec Králové hl.n.
    2,708     PZS 3ZI (I.) DK Hradec Králové
Plotiště nad Labem 248 2,760       zastávka
    3,373 SmerN   odbočka trati odbočka - vlečka ČKD
    3,400 SmerD/SmerN 70/60    
    4,400 SmerD   předvěst L Všestary
    4,633     výstražný kříž (II.)  
    5,100 SmerD   vjezdová návěst L Všestary
Všestary 262 5,629       stanice
    5,680 SmerD/SmerN 50/70    
    5,803     PZS 3SI (II.) DK Všestary
    6,000 SmerD/SmerN 60/50    
    6,180 SmerN   vjezdová návěst S Všestary
    6,261     výstražný kříž (III.)  
    6,880 SmerN   předvěst S Všestary
    6,944     výstražný kříž (II.)  
    8,491     výstražný kříž (III.)  
Dlouhé Dvory 280 8,763       zastávka
    8,795     výstražný kříž (IV.)  
    9,147     výstražný kříž (IV.)  
    11,917     výstražný kříž (IV.)  
Dohalice 264 12,300       zastávka
    12,607     výstražný kříž (IV.)  
    14,075 SmerD/SmerN 70/60    
14,090 PZS 3SI (II.) DK Hněvčeves
Sadová 260 14,307       nákladiště - zastávka
    14,510       odbočka vlečky
    14,713     PZS 3ZI (I.) DK Hněvčeves
    15,612     výstražný kříž (IV.)  
    15,972 SmerD   předvěst L Hněvčeves
    16,178     výstražný kříž (IV.)  
    16,700 SmerD   vjezdová návěst L Hněvčeves
    16,895     PZS 3SI (IV.)  
Hněvčeves 263 16,933       stanice (046)
    18,000 SmerN   vjezdová návěst S Hněvčeves
    18,703 SmerN   předvěst S Hněvčeves
    18,810     PZS 3SI (III.) DK Hněvčeves
Cerekvice nad Bystřicí 271 18,865       zastávka
Třebovětice 274 19,843       zastávka
    20,026     PZS 3SI (III.) DK Hněvčeves
    20,449     výstražný kříž (IV.)  
    21,409     výstražný kříž (IV.)  
    21,940     výstražný kříž (III.)  
Jeřice 281 22,578       zastávka
    22,661 SmerD 40    
    22,889     výstražný kříž (III.)  
    22,903 SmerD 70    
    23,855     výstražný kříž (III.)  
    24,246     výstražný kříž (IV.)  
    24,826     PZS 3SI (II.) DK Hořice v Podkrkonoší
    24,982 SmerD   předvěst L Hořice v Podkrkonoší
    25,338     PZS 3SI (III.) DK Hořice v Podkrkonoší
    25,920 SmerD   vjezdová návěst L Hořice v Podkrkonoší
    26,026 SmerD/SmerN 50/70    
    26,110 SmerD/SmerN 30/50    
Hořice v Podkrkonoší 300 26,270       stanice
    26,495     PZM 2 obsluha St.II - Hořice v P.
    26,510 SmerD/SmerN 70/30    
    26,859 SmerN   vjezdová návěst S Hořice v Podkrkonoší
    27,624 SmerN   předvěst S Hořice v Podkrkonoší
    27,934     výstražný kříž (IV.)  
    28,445     výstražný kříž (IV.)  
    28,458 SmerD/SmerN 40/70    
Dobrá Voda u Hořic 275 28,624       nákladiště - zastávka
    28,762 SmerD 20   přejezd - výhl. poměr
    28,774     výstražný kříž (III.)  
    28,954 SmerN 30   přejezd - výhl. poměr
    29,032     PZS 3SI (II.) DK Hořice v Podkrkonoší
    29,035 SmerD 60    
    29,513 SmerD/SmerN 70/60    
    29,858     výstražný kříž (IV.)  
    31,326     výstražný kříž (III.)  
    31,683     výstražný kříž (IV.)  
    31,920     výstražný kříž (IV.)  
    32,500 SmerD/SmerN 60/70    
    32,720     výstražný kříž (III.)  
    33,440     předvěst HL Ostroměř
    34,147     vjezdová návěst HL Ostroměř
    34,231     PZS 3ZI (III.) DK Ostroměř
Ostroměř 266 34,873       stanice (040)

ÚSEK OSTROMĚŘ - JIČÍN:

dopravní bod n. výš. km sm rychl. objekt poznámka
Ostroměř 266 0,000       stanice (040)
    0,507     PZS 2SI (IV.) DK Ostroměř
    0,706 SmerN   vjezdová návěst BS Ostroměř
    0,741     PZS 3SI (III.) DK Ostroměř
    0,904 SmerD/SmerN 70/60   vjezdový oblouk r=323
    1,705 SmerN   předvěst BS Ostroměř
    1,185     výstražný kříž (IV.)  
    1,607     výstražný kříž (IV.)  
Sobčice 260 2,214       zastávka
    2,226     PZS 3SI (II.) DK Ostroměř
    3,187     výstražný kříž (IV.)  
    3,652     výstražný kříž (IV.)  
Vojice 261 4,004       zastávka
    4,018     PZS 3SI (II.) DK Ostroměř
    5,042 SmerD/SmerN 80/70    
    5,243     výstražný kříž (III.)  
    5,577     výstražný kříž (IV.)  
    6,000 SmerD 40   nechr. přejezd
Kovač 260 6,225       zastávka
    6,231     výstražný kříž (III.)  
    6,240 SmerD 80    
    6,745     výstražný kříž (IV.)  
    7,814     PZS 3SI (III.) DK Butoves
    8,283 SmerD   předvěst L Butoves
    8,715     výstražný kříž (IV.)  
    8,983 SmerD   vjezdová návěst L Butoves
    9,215 SmerD/SmerN 40/80    
    9,221     výstražný kříž (IV.) přejezd ve stanici
    9,300 SmerD 60    
Butoves 264 9,466       stanice
    9,738     PZM 1 (III.) obsl. Butoves
    9,740 SmerN 60    
    9,780 SmerD/SmerN 80/40    
    9,975 SmerN   vjezdová návěst S Butoves
    10,677 SmerN   předvěst S Butoves
    11,772     výstražný kříž (IV.)  
13,050 PZS 3ZI (III.) DK Butoves
Vitiněves 263 13,065       zastávka
    14,600 SmerD/SmerN 70/80    
    14,612     výstražný kříž (IV.)  
    14,938 SmerN 60   přejezd
    14,948     výstražný kříž (III.)  
    15,776 SmerD   předvěst L Jičín
    16,466 SmerD   vjezdová návěst L Jičín
    16,570     PZS 3ZI (III.) DK Jičín
    16,924 SmerD/SmerN 40/70    
    17,238     výstražný kříž (IV.) přejezd ve stanici
Jičín 276 17,499       stanice (061)

ÚSEK JIČÍN - TURNOV:

dopravní bod n. výš. km sm. rychl. objekt poznámka
Jičín 276 0,000       stanice (061)
    0,282 SmerD/SmerN 60/40    
    0,484     PZS 3ZNI (III.) DK Jičín
    0,670 SmerN   vjezdová návěst S Jičín
    0,928     výstražný kříž (IV.)  
    1,070 SmerN   předvěst S Jičín
    1,449     výstražný kříž (IV.)  
    1,985     výstražný kříž (IV.)  
    2,229 SmerN 60    
    2,298     výstražný kříž (IV.)  
    2,500     výstražný kříž (IV.)  
Jičín zastávka 298 2,686       býv. nákladiště, zastávka
    2,740     PZS 3ZNI (II.) DK Jičín
    2,786 SmerN 50    
    2,830 SmerN 40    
    2,900 SmerD 40    
    3,127     výstražný kříž (IV.)  
    3,132 SmerD 60    
Železnice 294 4,220       zastávka
    4, 300 SmerD/SmerN 50/60    
    4,343     výstražný kříž (IV.)  
    5,142     výstražný kříž (IV.)  
    5,416 SmerD/SmerN 60/50    
    7,043     výstražný kříž (III.)  
    7,558     výstražný kříž (IV.)  
Jinolice 338 7,980       zastávka
    8,010     PZS 3SBI (I.) DK Libuň
    8,561     výstražný kříž (IV.)  
    9,258     výstražný kříž (IV.)  
    9,343 SmerD   předvěst L Libuň
    9,743 SmerD   vjezdová návěst L Libuň
    10,050 SmerD/SmerN 40/60    
Libuň 329 10,700       stanice
    10,920 SmerN 40    
    10,926     výstražný kříž (III.)  
    11,050 SmerN 20   nepřehledný přejezd
    11,102 SmerN   vjezdová návěst S Libuň
    11,211     výstražný kříž (IV.)  
    11,220 SmerD 60    
    11,502 SmerN   předvěst S Libuň
    11,624        
    11,780 SmerD 25   nepřehledný přejezd
    11,910 SmerN 60    
    11,923     výstražný kříž (IV.)  
    11,930 SmerD 60    
    12,066 SmerN 25   nepřehledný přejezd
    12,210     výstražný kříž (IV.)  
Libuň zastávka 330 12,321       zastávka
    12,602     výstražný kříž (IV.)  
    12,900     výstražný kříž (IV.)  
    13,468     výstražný kříž (IV.)  
Jivany 317 13,620       zastávka
13,682 PZS 3SBI (III.)
    14,064     výstražný kříž (IV.)  
    14,234     výstražný kříž (IV.)  
    14,830     výstražný kříž (IV.)  
Semínova Lhota 331 15,101       zastávka
    15,166     výstražný kříž (IV.)  
    15,858     výstražný kříž (IV.)  
    15,916 SmerD   předvěst L Rovensko pod Troskami
    16,618 SmerD   vjezdová návěst L Rovensko pod Troskami
    16,810 SmerD/SmerN 40/60    
Rovensko pod Troskami 303 17,155       stanice
    17,246     výstražný kříž (IV.)  
    17,250 SmerD/SmerN 50/40    
    17,438 SmerN   vjezdová návěst S Rovensko pod Troskami
    17,837     PZS 3SBI (II.) DK Rovensko pod Troskami
    18,072 SmerN   předvěst S Rovensko pod Troskami
    18,120 SmerD 60    
    18,250 SmerN 50    
Ktová 292 18,700       zastávka
    18,750 SmerD 50    
    18,800     výstražný kříž (IV.)  
    18,928 SmerN 60    
    19,091     PZS 3SBI (I.)  
    19,282 SmerD/SmerN 60/50    
    20,140 SmerD 40    
Borek pod Troskami 276 20,243       zastávka (býv. nákladiště)
    20,300 SmerD/SmerN 60/60    
    20,325     výstražný kříž (III.)  
    20,484     výstražný kříž (III.)  
    20,556 SmerN 40    
    21,228     výstražný kříž (IV.)  
    21,300 SmerD   předvěst L Hrubá Skála
    22,300 SmerD/SmerN 40/60    
    22,131 SmerD   vjezdová návěst L Hrubá Skála
    22,331     PZS 3SBI (III.) DK Hrubá Skála (Turnov)
Hrubá Skála 258 22,422       stanice
    22,630 SmerD/SmerN 60/40    
    22,823 SmerN   vjezdová návěst S Hrubá Skála
    23,196     výstražný kříž (IV.)  
    23,629 SmerN   předvěst S Hrubá Skála
    23,988     PZS 3SBI (III.) DK Turnov
    24,100 SmerD 40   přejezd
    24,141 SmerD 60    
Karlovice - Sedmihorky 256 24,180       nákladiště - zastávka
    24,621     výstražný kříž (IV.)  
    25,124     výstražný kříž (IV.)  
    25,617     výstražný kříž (IV.)  
    26,329     PZS 3SBI DK Turnov
    27,097     výstražný kříž (IV.)  
    27,493     výstražný kříž (IV.)  
Turnov město 257 27,960       zastávka (býv. nákladiště)
    27,980     PZS 3ZBI (III.) DK Turnov
    28,300 SmerD 40   série nechr. přejezdů, most
    28,308 SmerD   předvěst RL Turnov
    28,432     most přes Jizeru příhradový most
    28,725 SmerD   vjezdová návěst RL Turnov
    28,805 SmerN 60    
    28,815     výstražný kříž (IV.)  
    28,895     výstražný kříž (IV.)  
Turnov 265 29,222       stanice

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2023 Vlakregion Jičín