INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(036) - LUČANY NAD NISOU

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Lučany nad Nisou je nově vybudovaná jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati nedaleko přejezdu se silnicí III. třídy. Původně však byly Lučany provozně čilou tříkolejnou stanicí, která se nacházela asi 300 metrů blíže směrem k Tanvaldu, nedaleko ústí Smržovského tunelu. Stanice se však postupem času a snižováním potřeby dopravních výkonů stává nejprve zastávkou s nákladištěm a později pouhou jednokolejnou zastávkou.

Zastávka Lučany nad Nisou
Nová zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Počátek historie bývalé stanice se váže k výstavbě úseku z Jablonce nad Nisou do Lučan nad Nisou akciovou společností místní dráhy Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald (RGTE – Reichenberg – Gablonz – Tannwalder Eisenbahn). Úsek byl jako druhá část trati z Liberce do Kořenova oficiálně zprovozněn 15. června 1894. Z Lučan pak byla trať do Tanvaldu stavebně dokončena a dopravně zprovozněna v témže roce a to 10. října. Původní stanice měla tři průjezdné koleje, dvě koleje byly dopravní a jedna kolej byla manipulační - obsluhovala nákladiště a sklad na straně výpravní budovy. Do dopravní staniční koleje č. 2 pak byla zaústěna vlečka firmy A. Grötschl, akciová společnost, která měla délku 100 metrů a sloužila hlavně k dopravě uhlí a k expedici výrobků firmy. 10. října 1927 byla na trati zavedena doprava motorových vlaků. Postupem času se však snižovala potřeba přepravy materiálů a zboží pro místní podniky a docházelo k postupné redukci kolejiště. V období 2. světové války začalo být v Němci obsazené stanici budováno nové zabezpečovací zařízení – systém DR. K dokončení a zprovoznění zabezpečení však došlo až po válce 3. července 1947. Šlo o zcela nová návěstidla a předvěstidla – původní vzdálenostní návěstidla byla zrušena. Sudety opouští po válce původní obyvatelstvo a místní podniky přechází pod národní správu, potřeba dovozu a odvozu komodit se prudce snižuje. Zboží se z Lučan a okolí vozí spíše nákladními automobily k nakládce přímo do Jablonce nad Nisou. A tak byla ještě před dostavbou návěstidel v roce 1947 v Lučanech zrušena trvalá dopravní služba a stanice byla přeměněna na zastávku s nákladištěm. Druhá dopravní kolej se stala kolejí manipulační a na konci 50. let 20. století byla zrušena a snesena i do ní zaústěná vlečka bývalých skláren A. Grötschl i s obslužným skladem a nákladištěm.

Stanice Lučany nad Nisou
Stanice Lučany nad Nisou (asi 1905)

Původní stanice měla poměrně rozsáhlou budovu, vystavěnou dle reálií místní dráhy RGTE, s dopravní kanceláří, osobní a nákladní pokladnou, a s byty pro přednostu a obsluhující personál. Budova má půdorys cca 10 x 22 metrů – na jednopatrovou obytnou část, postavenou kolmo ke kolejišti na tanvaldské straně, se přimyká přízemní část s dopravní kanceláří a čekárnou pro cestující – obě části kryje sedlová střecha. Pro službu vykonávajícího přednostu je určen samostatný vchod z dopravní kanceláře přímo na peron – později byla u vchodu vybudována malá veranda, chránící přístup před nepřízní horského počasí. Do bytů se vstupuje z opačné, tedy příchozí strany budovy – na boku je pak vstup do čekárny a k pokladnám. Vchod do čekárny kryje rozsáhlá dřevěná veranda s půdorysem cca 6 x 10 metrů. Na jablonecké straně od budovy nalezneme sklad s rampou o půdorysu cca 20 x 7 metrů a nákladiště, na tanvaldské straně pak býval dřevěný objekt toalet a kůlny. Nástupiště bylo až do rekonstrukce a přesunu zastávky v roce 2015 sypané – v té době mělo délku 75 metrů a osvětlovaly ho tři nízké lampy.

Zastávka Lučany nad Nisou
Původní zastávka (stanice) Lučany nad Nisou (8/2014)

V letech 2014–2015 došlo ke komplexní rekonstrukci tratě z Liberce do Tanvaldu. Při plánování došlo také na rozhodnutí posunout zastávku Lučany nad Nisou blíže k centru obce. K výstavbě zcela nové zastávky došlo asi 300 metrů blíže k obci ve směru Jablonec nad Nisou. Zastávka byla vybudována u přejezdu se silnicí III. třídy, která směřuje do centra obce. Nástupiště zastávky má délku 80 metrů a výšku 550 mm nad temenem kolejnice, na nástupiště se lze dostat od silnice úrovňovým přístupem, nebo na jeho druhém konci po schodišti. Čekárna zastávky je zhotovená z trapézového plechu a má půdorys 5,6 x 1,9 metrů – v čekárně je dřevěná lavička umístěná na konzolách, další součástí mobiliáře je odpadkový koš, vitrína na jízdní řády a u čekárny umístěná bedna na posyp. Nástupiště osvětluje 5 výložníkových sklopných svítidel a čekárna má samostatné stropní svítidlo. Cestující informuje o příjezdech a odjezdech vlaků staniční rozhlas. Od zastávky vede žlutá turistická značka, která je spojkou od zastávky k červené značce směřující k rozhlednám Bramberk a Nisanka, či na vrchol Černé Studnice. Zastávka slouží nově obyvatelům Lučan nad Nisou a od pomyslného centra obce je vzdálena asi 300 metrů.

Stanice Lučany nad Nisou
Stanice Lučany nad Nisou (po roce 1920)

FOTOGALERIE

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - konec nástupiště směr Jablonec (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - pohled do zastávky z jabloneckého konce zastávky (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - vstup do dopravní kanceláře (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - pohled na tanvaldský konec nástupiště (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - Smržovský tunel je viditelný z konce nástupiště (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - původní nápis na štítu budovy (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - veranda (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - budova z druhé strany (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - vstup do čekárny (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (8/2014)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - nově vystavěná zastávka - v pozadí ta bývalá (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - kompletní pohled na nové nástupiště (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - bezbariérový přístup na zastávku (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - jablonecká strana zastávky (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - tanvaldský konec nástupiště (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - přistupové schodiště na tanvaldském konci (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - celkový pohled na zastávku - cesta vedoucí k původní stanici a nákladišti (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - původní stanice / zastávka (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - pohled od tunelu k bývalé zastávce / stanici (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - Smržovský tunel a předvěstidlo (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - sklad, viditelně dostavovaný (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - nová zastávka (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou (10/2015)

Zastávka Lučany nad Nisou
Zastávka Lučany nad Nisou - komplexní pohled na novou zastávku z tanvaldského konce (10/2015)

PANORAMA


Panorama zastávky Lučany nad Nisou - sklad (8/2014)


Panorama zastávky Lučany nad Nisou - výpravní budova a sklad z příchozí strany (8/2014)


Panorama zastávky Lučany nad Nisou - vlevo v pozadí již existující nová zastávka (10/2015)


Panorama zastávky Lučany nad Nisou - budova s verandou (10/2015)


Panorama zastávky Lučany nad Nisou (10/2015)

SITUACE stanice LUČANY NAD NISOU 1910

Mapa stanice Železnice
Mapa bývalé stanice Lučany nad Nisou pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ LUČANY NAD NISOU 1980

Mapa stanice Železnice
Mapa bývalé stanice Lučany nad Nisou pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Jablonecké Paseky
zastávka
16,346 km
LUČANY NAD NISOU
zastávka
19,250 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín