INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(036) - SMRŽOVKA - LUČNÍ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Smržovka – Luční je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku mezi dvěma protiběžnými oblouky trati. Jde o novou zastávku vystavěnou v úseku mezi stanicí Smržovka a Smržovka střed a zlepšuje celkovou obslužnost centra obce. Její výstavba zlepšila dopravní přístupnost obyvatelům domů z ulice Hlavní a ulice Luční, kde žije významná část obyvatel Smržovky a podle které nese zastávka i svůj název. Zastávka byla vystavěna v druhé polovině roku 2009 v rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“, podporovaného penězi z Evropské unie. Výstavba probíhala za provozu pravidelných vlaků, v přestávkách mezi jednotlivými spoji. 22. prosince 2009 bylo získáno úřední povolení a do ostrého testovacího provozu byla zastávka uvedena 1. ledna 2010 – konečná kolaudace zastávky pak proběhla 13. srpna 2010. Prvním vlakem, který na zastávce zastavil byl spoj č. 16206 s odjezdem v 5.52 hodin ve směru z Tanvaldu do Liberce.

Smržovka - Luční

Zastávka stojí na poměrně úzkém prostoru mezi zářezem trati a korytem Smržovského potoka, které muselo být upraveno a břeh u zastávky byl zpevněn gabionovou zdí. Zastávka má 60 metrů dlouhé nástupiště o šířce 3 metry, osvětlené třemi moderními nízkými perónovými lampami. K nástupišti byl vystavěn 108 metrů dlouhý přístupový chodník se stejným osvětlením. K zabezpečení cestujících je na zastávce použito zábradlí tvořené kovovými sloupky a hoblovanou dřevěnou kulatinou. Čekárnu pro cestující, umístěnou v půli nástupiště, má zastávka dřevěnou a typově stejnou jako některé další nové zastávky, vystavěné na zdejších tratích v rámci projektu zlepšování dopravní obslužnosti (Desná-Pustinská, Desná-Riedlova vila a Tanvaldský Špičák). Jde o masivní zavětrovaný dřevěný přístřešek obdélníkového půdorysu s rozměry cca 8 x 2 metry se šikmou střechou, zadní část zavětrování tvoří z části prosklené plochy. V přístřešku jsou k dispozici čekajícím dvě lavičky umístěné na konzolách a odpadkový koš. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně k posílení dopravní obslužnosti města Smržovky.

FOTOGALERIE


Zastávka Smržovka - Luční - Přístupová cesta k sídlišti Luční - za mostkem přes potok odbočuje přístupový chodník na nástupiště zastávky (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Celkový pohled na přístupový chodník (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Zastávka leží sevřena potokem a tratí a tak je cestující chráněn z obou stran plotem a zábradlím (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Pohled na chodník od nástupiště zastávky (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Nástupiště končí šikmou plochou (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Celkový pohled na nástupiště ve směru Liberec (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Masivní dřevěný přístřešek tvoří čekárnu pro cestující (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Konec nástupiště pohledem směr Tanvald (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Konec nástupiště směr Liberec (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Pohled na zastávku z libereckého konce (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Interiér čekárny (7/2014)


Zastávka Smržovka - Luční - Pod přístřeškem nalezneme lavičky a odpadkový koš (7/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SMRŽOVKA - LUČNÍ
zastávka
21,806 km
Smržovka střed
zastávka
22,350 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín