INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(042) - VÍCHOVÁ NAD JIZEROU

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Víchová nad Jizerou je jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící v rovném úseku trati mezi dvěma protilehlými oblouky, u nechráněného železničního přejezdu s místní komunikací. V době výstavby a zprovoznění trati z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou (v roce 1899) však zastávka ještě neexistovala, v té době museli obyvatelé obce používat nedalekou zastávku a nákladiště Hrabačov. Zastávka Hrabačov ležela ve vzdálenosti necelých 2 km od centra obce Víchová, což v té době byla obvyklá dochozí vzdálenost. Zastávka Víchová nad Jizerou tedy patří k těm mladším na trati a byla vybudována a zprovozněna až na sklonku druhé světové války v roce 1944, aby sloužila osobní dopravě obyvatelům obce.

Víchová nad Jizerou

Zastávka má 90 metrů dlouhé sypané nástupiště s pevnou hranou typu Tischer a osvětluje ho pouze jedna nízká nástupištní lampa, další osvětlení zastávky tvoří lampa zavěšená na podhledu střechy objektu zastávky. Budova zastávky leží na rokytnickém konci nástupiště u nechráněného přejezdu s místní komunikací. Stavba má půdorys o rozměru cca 7 x 12 metrů a sedlovou střechu s nízkým sklonem. Vpředu má střecha výrazný přesah, a tvoří tak krytou verandu pro cestující. V objektu bývala vyhřívaná čekárna a kancelář na prodej jízdenek – ty se zde dle jízdního řádu prodávaly až do konce 70. let 20. století. V zadní části budovy jsou pak pro cestující umístěny toalety a nachází se tu i dřevěná kůlna. Střecha kůlny plynule navazuje na zadní přesah střechy budovy zastávky a vytváří tak krytý prostor. Jelikož zdejší horské podnebí je drsné, jsou kvůli lepší izolaci stěny budovy z venku pokryté šupinovitě pokládanou azbestocementovou krytinou. Mobiliář zastávky tvoří jen jedna starší dřevěná lavička, umístěná na verandě u budovy zastávky a plechový sud nahrazující odpadkový koš. Zastávka leží na jižním konci obce Víchová nad Jizerou, na úpatí vrchu Kozinec, asi 500 metrů od jejího pomyslného centra. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně k osobní dopravě obyvatelům obce.

FOTOGALERIE


Celkový pohled na budovu zastávky Víchová nad Jizerou (10/2016)


Komplexní pohled od přejezdu na nástupiště (10/2016)


Budova leží na rokytnickém konci nástupiště u nechráněného přejezdu (10/2016)


Veranda s lavičkou (10/2016)


Pohled do zastávky přes přejezd (10/2016)


Čelní pohled na vstupní dveře do čekárny (10/2016)


Přejezd za rokytnickým koncem (10/2016)


Pohled od budovy na martinuickou stranu zastávky (10/2016)


(10/2016)


Budova a jediná lampa osvětlující nástupiště (10/2016)


(10/2016)


Martinický konec nástupiště (10/2016)


Pohled z martinického konce (10/2016)


(10/2016)


Lavička a "koš" pod verandou (10/2016)


Celkový pohled na budovu od silnice (10/2016)


Přejezd a budova zastávky (10/2016)


Kůlna navazuje uměle přesahem střechy na budovu zastávky (10/2016)


V uličce mezi kůlnou a objektem zastávky (10/2016)


Bývalé toalety (10/2016)

PANORAMA


Panoramatický pohled (10/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Hrabačov
zastávka
6,038 km
VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
zastávka
7,357 km
Horní Sytová
zastávka
9,171 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2023 Vlakregion Jičín