INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(061, 063) - KOPIDLNO

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Kopidlno je pětikolejné nádraží s poměrně rozsáhlým vlečkovým systémem, kolejiště nádraží leží z části v rovném úseku a na nymburské straně v oblouku trati. Na obou stranách nádraží se nachází vlečkový systém, který obsluhoval zdejší, dnes nefunkční cukrovar. První vlaky se do Kopidlna podívaly 15. listopadu roku 1881 a to díky společnosti České obchodní dráhy, která v tomto roce vystavěla úsek trati (dnes 061) z Jičína přes Kopidlno do Velelib a později dále do Nymburka. O dva roky později byla do Kopidlna přivedena další trať, pro kterou bylo Kopidlno koncovou stanicí - byla jí trať z Bakova nad Jizerou přes Dolní Bousov a Libáň. Slavnostní otevření bylo učiněno 28. srpna 1883. Dnes je trať označovaná jako 063 a je od března 2010 bez pravidelné osobní dopravy.

Kopidlno stanice

Stanice Kopidlno má pět kolejí z toho jsou čtyři dopravní (st. č. 1-3 a 5) a jedna manipulační (č. 4). Do rekonstrukce kolejiště byly u staničních kolejí číslo 4 a 5 odvratné koleje. U staniční koleje č. 4 byla odvratná kolej nahrazena výkolejkou. U manipulační koleje č. 4 se nachází velké nákladiště, které se používá k nakládce a vykládce uhlí a dřeva. Nákladiště se skladem u první, resp. páté staniční koleje, je vyloučené z provozu. Na nymburské straně ústí do třetí staniční koleje dlouhá vlečka k vykládce řepy u cukrovaru. Na straně jičínské je to pak další vlečkový systém opuštěného a zanedbaného nákladiště. Na nymburské straně hned vedle výpravní budovy a vodárny nalezneme tříkolejné depo s portálovým jeřábem, které je zaústěno výhybkou do staniční koleje číslo 5. Dvě koleje depa (č. 11 a 9) vedou do budovy dílen, jedna (č. 7) je ukončena šturcem vedle budovy. Předvěsti a vjezdová návěstidla jsou světelná s rychlostní signalizací a jsou nezávislá na výměnách. Celé staniční zabezpečovací zařízení je I. kategorie a návěstidla jsou obsluhována ze stanovišť St. I a St. II na každém zhlaví. Souhlas s obsluhou návěstidel dává výpravčí z dopravní kanceláře otevřením návěstního hradla. Uzavřením návěstní vložky dává opačně obsluha stanovišť St. I. a St. II výpravčímu signál o průjezdu konce vlaku. Odjezdová návěstidla nejsou v Kopidlně žádná a vlak je vypravován na pokyn výpravčího (červený). Traťové zabezpečení je do všech tří směrů řešeno telefonickým dorozumíváním.

Nástupiště jsou v Kopidlně tři dvě jsou betonová a jedno sypané. Betonová nástupiště jsou u st. kolejí č. 1 a 2 a používají je vlaky ve směru Jičín - Nymburk, sypané je v části u st. koleje 3 a využívaly ho vlaky ve směru Dolní Bousov - Bakov nad Jizerou. Budova stanice Kopidlno je jednopatrová stavba, která má pravidelný obdélníkový půdorys a sedlovou střechu. Z boku budovy je nízká přístavba čekárny pro cestující a WC umístěné v iteriéru čekárny. Venkovní kryté stání či veranda zde nejsou. Budova stanice prošla na jaře v roce 2008 rekonstrukcí. Na jičínské straně od staniční budovy nalezneme dřevěnou stavbu skladu. Stanice obsluhuje samozřejmě město Kopidlno na jehož západním konci leží a to asi 800 metrů od centra města (náměstí). Bokem výpravní budovy bylo při rekonstrukci vybudováno parkoviště pro cestující a smyčka pro otáčení autobusů s autobusovou zastávkou.

FOTOGALERIE


Původní vodárna - za ní odbočka k depu (5/2010)


Nymburská strana nádraží od výpravní budovy (5/2010)


Jičínská strana náraží od výpravní budovy (5/2010)


Stále funkční vodárna - v pozadí depo(5/2010)


Kopidlenské depo (5/2010)


Depo s mostním jeřábem (5/2010)


Pohled na vodárnu a výpravní budovu (5/2010)


Výpravní budova(5/2010)


Stále funkční vodní jeřáb na doplňování vody do tendrů parních lokomotiv(5/2010)


Vodní jeřáb z profilu (5/2010)


Odbočka na vlečku k cukrovaru (5/2010)


Nymburské zhlaví se stanovištěm St. II. (5/2010)


Nymburské zhlaví (5/2010)


Koplexní pohled na skupinu budov nádraží (5/2010)


Stanoviště I. na jičínském zhlaví(5/2010)


Pohled z nádraží na jičínské zhlaví s přejezdem a stanovištěm St. I. (5/2010)


Jičínské zhlaví (5/2010)


Nákladiště a sklad u staniční koleje č. 5. (5/2010)


Soubor budov nádraží Kopidlno (5/2010)


Celkový pohled na stanici z nákladiště (5/2010)


Pohled na budovu stanice Kopidlno z točny autobusů. (5/2010)


Sklad a nákladiště (5/2010)


Rekonstrukce budovy nádraží v na jaře 2008 Autor: O. Suchoradský (5/2010)

SITUACE STANICE KOPIDLNO

Kopidlno mapa
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Kopidlno pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

KOPIDLNO
stanice
25,501 km
KOPIDLNO
stanice
0,000 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín