INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(063) - DOMOUSNICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Domousnice je v současnosti jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící v rovném úseku trati 063 z Kopidlna do Bakova nad Jizerou. Od roku 2010 je v části trati Kopidlno - Dolní Bousov zastavená osobní doprava. V počátečních dobách provozu šlo o typickou zastávku s dvěma kolejemi, které měly typický odklon osy. U kolejí bylo postaveno nákladiště a dřevěný sklad, který stával opět poměrně typicky pro tuto trať daleko od kolejiště. Původní výpravní budova byla typizovaná pro zdejší tratě, byla menší přízemní, se sedlovou střechou a měla půdorysný rozměr 12x8 metrů. Vedle budovy stával dřevěný sklad o půdorysných rozměrech 6x5,5 metrů a u manipulační koleje bylo dále poměrně rozsáhlé dlážděné nákladiště a váha patřící k cukrovaru v Libáni. U nedalekého nechráněného přejezdu se silnicí z Domousnic do Řitonic byl postaven strážní domek nesoucí číslo 21.

V prvopočátcích provozu byla délka koleje 105 metrů, v roce 1931 byla kvůli zvýšené potřebě nakládky zemědělských komodit, především cukrovarské řepy, kolej prodloužena na délku 191 metrů, původní odklon osy byl již odstraněn. V současné době je původní výpravní budova vkusně přestavěna a rekonstruována na obytný dům, ve fasádě lze zahlédnout typizované prvky drážní stavby (2015). Dům je oplocen a vedle něj lze ještě vidět zachovaný dřevěný sklad a mezi travou se zachovala i částečně dlažba, tvořená žulovými kostkami - pozemek nákladiště je soukromý a patří k obytnému domu. Strážní domek u přejezdu stojí také, ale je opuštěný a chátrá. Přístřešek pro cestující tvoří jednoduchá plechová čekárna se šikmou střechou z vlnitého plechu, ležící excentricky na bakovském okraji nástupiště. Nástupiště je, oproti původnímu, zkráceno a přizpůsobeno pro provoz jednoho motorového vozu (současná délka 30 m). Nástupiště je sypané s betonovou hranou (typ TISCHER) a osvětlují ho dvě starší lampy. Zastávka obsluhovala obec Domousnice na jejímž severním okraji leží - asi 500 metrů od jejího centra. Z centra obce vychází dvě turistické značky, zelená a modrá (2015). Zelená směřuje k železniční zastávce Bechov, modrá přes Dolní Bousov do údolí Plakánek a ke hradu Kost a na druhou stranu přes přírodní park Chlum do Mladé Boleslavi.

FOTOGALERIE


Pohled na zastávku od přejezdu, vlevo strážní domek č.21 (9/2015)


V těchto místech odbočovala vlevo ke skladu a nákladišti výhybka manipulační koleje (9/2015)


Domousnice - vlevo sklad a za ním výpravní budova (9/2015)


Patrné jsou pozůstatky původního nástupiště (9/2015)


Pohled na současné nástupiště od bakovské strany (9/2015)


Malá čekárna v podobě plechového přístavku (9/2015)


Bývalý sklad (9/2015)


Konec nástupiště na kopidlenské straně (9/2015)


Celkový pohled na současné nástupiště z kopidlenské strany (9/2015)


Pohled od nástupiště na rovný úsek směr Kopidlno (9/2015)


Celkový pohled zastávku Domousnice (9/2015)


Bývalá výpravní budova vykazuje známky původní drážní architektury, přestavěno na soukromý obytný dům - v popředí lampy (9/2015)


Čekárna umístěna excentricky na bakovském konci nástupiště (9/2015)


Původní a zachovalý sklad slouží dál majiteli (9/2015)


Chátrající strážní domek č. 21 u přejezdu (9/2015)


Plocha nákladiště (9/2015)


Obrázek z pohlednice zachycuje dvoukolejnou zastávku Domousnice (cca 1925)

SITUACE NÁKLADIŠTĚ DOMOUSNICE V ROCE 1953

Domousnice mapa
kliknutím se zvětší

Mapa nákladiště Domousnice 1953 pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE NÁKLADIŠTĚ DOMOUSNICE V POČÁTCÍCH PROVOZU - ROK1885

Domousnice mapa 1895
kliknutím se zvětší

Mapa nákladiště Domousnice 1885 pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín