INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(063) - OSENICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Osenice je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v oblouku trati. Od roku 2010 je na trati 063 v úseku Kopidlno - Dolní Bousov zastavena osobní doprava. Vznik zastávky je kladen do roku 1931, kdy dochází k rozhodnutí o zřizování takzvaných „motorových zastávek“, tedy malých zastávek kde nebudou zastavovat klasické vlaky tažené parní lokomotivou a budou obsluhovány "kolejovými autobusy". Po poměrně rychlé výstavbě byla zastávka zprovozněna dne 22. května 1932.

V době založení byla zastávka významnou při návozu zaměstnanců do nedaleké osenické cihelny (1900 - 2004), dnes již neprovozované a vzdálené od zastávky asi 500 metrů. Zastávka leží v oblouku v klesání trati a obsluhuje obec Osenice od jejíhož centra leží asi 400 metrů. Nástupiště je typu typu SUDOP skládané z betonových panelů na konzolách o délce 66 metrů. Nástupiště osvětluje jedna lampa umístěná na vysokém dřevěném sloupu nad čekárnou a jedna na sloupu u přejezdu za silnicí. Na konci zastávky je nechráněný přejezd se silnicí z Dětenic do Osenice. Zastávka má zajímavou čekárnu pro cestující, postavenou jak jinak než z pálených cihel z místní cihelny. Cihlový přístřešek má jehlancovou střechu a je čtvercového půdorysu s okenními oblouky bez výplní a nikami. Po obou stranách jsou na vnější straně pod přesahem střechy dřevěné lavice s opěrami, stejně tak jako na straně vnitřní. Aby nebylo pochybností odkud pochází cihly na výstavbu zastávky je každá cihla pečlivě „podepsána“ osenickou cihelnou. Zastávka není nijak turisticky zajímavá a nemíjí ji žádná turistická značka.

FOTOGALERIE


Celkový pohled na zastávku od silničního přejezdu (9/2015)


Konec nástupiště ve směru Bakov a nechráněný přejezd se silnicí z Dětenic do Osenice (9/2015)


Zastávka Osenice pohledem ve směru Kopidlno (9/2015)


Zajímavý přístřešek zastávky z pálených cihel (9/2015)


Pohled na současné nástupiště od kopidlenské strany (9/2015)


Celkový pohled na zastávku z kopidlenského konce zastávky (9/2015)


Klesání od zastávky do Dětenic (8/2015)


Pohled na zatávku s osvětlením na vysokém dřevěném sloupu (9/2015)


Vnitřek přístřešku lemují dřevěné lavice s opěradly (8/2015)


V interiéru přístřešku a směry tratě (9/2015)


Každá cihla má svůj podpis (8/2015)


Boční pohled na zajímavý přístřešek zastávky Osenice (9/2015)


Nepoužívaný stojan na kola u přístřešku zastávky pomalu pohlcuje vegetace (8/2015)


Pohled na konec zastávky ve směru Bakov, na sloupu u přejezdu lampa osvětlení příchodu k zastávce (9/2015)


Pohled na zastávku zezadu od silnice(8/2015)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín