INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - BOROVNICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Borovnice je jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící v rovném úseku trati. Provoz na úseku trati mezi stanicemi Jaroměř a Horka u Staré Paky byl spuštěn 1. června 1858 a v celém dlouhém úseku mezi stanicemi Horka u Staré Paky a Mostek neexistovala žádná zastávka. Teprve téměř po třiceti letech 1. ledna 1886 byla zprovozněna zastávka Borovnice, která v té době nesla jméno Velká Borovnice (Gross Borowitz). Zastávka byla postavena nedaleko přejezdu u strážního domku číslo 86, kousek nad stejnojmennou obcí. Nedaleko zastávky ve směru na Horka u Staré Paky se nachází nejvyšší bod celé trati z Pardubic do Liberce a má hodnotu 508,2 m.n.m. Samotná zastávka je také nejvýše položenou na celé trati a její výška má hodnotu 506 m.n.m. Původní zastávku tvořilo pouze jednoduché sypané nástupiště zřízené u strážního domku, teprve později byl na straně strážního domku vybudován zděný přístavek s čekárnou. Původní strážní domek s čekárnou je k vidění na zastávce dodnes (2018) a oba jsou součástí soukromého obytného objektu.

Borovnice

V roce 2015 došlo v létě k rekonstrukci zastávky a bylo zde vystavěno nové nástupiště a betonový přístřešek jako čekárna pro cestující. Nové nástupiště se zvýšenou hranou je tvořeno betonovými deskami, které jsou umístěny na konzolách a má celkovou délku 60 metrů. Nástupiště je přístupné z obou stran, na jedné straně přímo od přejezdu ze silnice, ze staropacké strany vede od nástupiště podél původního objektu čekárny chodník k přechodu pro pěší, ten je tvořený zámkovou dlažbou. Na konci nástupiště u strážního domku byl postaven jednoduchý betonový přístřešek typu „Antivandal“, opatřený lavičkou a bytelným odpadkovým košem. Uvnitř přístřešku je na stěně připevněna vitrína s jízdním řádem a informacemi o provozu. Nástupiště zastávky a chodník osvětluje pět moderních perónových lamp a na zastávce funguje k informování cestujících rozhlas, který hlásí příjezdy a odjezdy vlaků. Přejezd se silnicí, vedoucí do obce Borovnice, byl před rekonstrukcí v roce 2015 nechráněný (opatřený pouze křížem a stopkou), v rámci rekonstrukce však byl zabezpečen přejezdovým zařízením se zvukovou a světelnou signalizací. Přímo u nástupiště zastávky je na poslední lampě umístěný rozcestník žluté a modré turistické značky, ty na jednu stranu míří na hrad Pecka (žlutá) a do Nové Paky (modrá), na druhou stranu nás zavedou zadem na Horka (žlutá) či do údolí Ždírnického potoka (modrá).

FOTOGALERIE


Pohled od obce k přejezdu a zastávce (9/2009)


Přechod pro pěší na staropcké straně bohatě "zabezpečený" zábradlím (9/2009)


Přechod pro pěší (4/2017)


Pohled od přechodu do zastávky (4/2017)


Celkový pohled od přechodu na staropacké straně do zastávky (4/2017)


Chodník od přechodu k zastávce (4/2017)


Nový typizovaný betonový přístřešek "Antivandal" (4/2017)


Pohled podél původní čekárny k pěšímu přechodu (4/2017)


Klasická betonová čekárna s košem, lavičkou a vitrínou (4/2017)


Původní drážní domek s přistavěnou čekárnou na pravé straně (4/2017)


Pohled od čekárny na jaroměřský konec zastávky (4/2017)


Jaroměřská strana nástupiště (4/2017)


Nástupiště zastávky Borovnice (4/2017)


Konec nástupiště na jaroměřské straně a přejezd (4/2017)


Pohled z konce nástupiště do zastávky (4/2017)


Chráněný přejezd na konci zastávky (4/2017)


Pohled na zastávku Borovnice z přejezdu (4/2017)


Celkový pohled na zastávku (4/2017)

PANORAMA


Panorama budov zastávky i s původním přístavkem čekárny (4/2017)


Celové panorama zastávky Borovnice (4/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BOROVNICE
zastávka
73,922 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín