INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(030) - LÍŠNÝ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Líšný je mezilehlá jednokolejná zastávka ležící v rovném úseku trati asi 200 metrů za líšeňským tunelem. Původně obyvatelé Líšného využívali nedalekou stanici Malá Skála, která byla zprovozněna spolu s tratí již v roce 1858. Krátce po vzniku republiky byly na trati vystavěny zastávky pro přiblížení osobní dopravy obyvatelům blízkých obcí, a tak byla 1. června 1924 zprovozněna i zastávka Líšný. Ve stejné době vznikla na této trati třeba nedaleká zastávka Dolánky či zastávka Nedvězí. Zastávka Líšný byla jednokolejná a byla využívána pouze k osobní dopravě obyvatel obce nebo dopravě zaměstnanců do nedaleké textilky. Zastávka byla také obsazena komerčním pracovníkem, který zde prodával jízdenky, a to až do poloviny 90. let 20. století, kdy byl prodej zrušen.

Zastávka Líšný

Nástupiště zastávky s pevnou hranou typu Tischer má délku 90 metrů a je tvořeno z větší části betonovými panely a z části zámkovou dlažbou - osvětluje ho pět svítidel. Čekárna zastávky Líšný leží na samém konci nástupiště ve směru k Železnému Brodu a je to jednoduchá zděná stavba obdélníkového půdorysu s dvěma okny a se šikmou střechou. V pravé části čekárny je malá místnost, původně sloužící jako kancelář, se samostatným bočním vchodem a s výdejním okénkem do prostoru pro cestující (dnes již zazděným). Mobiliář zastávky tvoří dvě dřevěné lavičky a odpadkový koš. Zastávka leží v centru obce na vysokém náspu trati nad silnicí - nedaleko je most přes místní komunikaci a ve směru na Železný Brod za obloukem se nachází ústí líšeňského tunelu. Přístup na nástupiště je zajištěn buď betonovým schodištěm do svahu podél čekárny nebo po plynule se svažujícím chodníku vedoucím od místní komunikace. Zastávka obsluhuje obec Líšný a bývá také poměrně hojně využívána v turistické sezóně turisty pro výlety. Hned u zastávky je rozcestník turistických značek žluté a zelené barvy – žlutá nás vede podél řeky Jizery na Malou Skálu či do Železného Brodu, zelená pak stoupá do vrchu k Suchým skalám.

FOTOGALERIE

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - čekárna zastávky (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - pohled na turnovskou stranu nástupiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - přístupový chodník (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - interiér(03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - čekárna a přístupový chodník na železnobrodské straně nástupiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - kompletní pohled na zastávku z turnovského konce (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - železnobrodská strana zastávky (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - pohled na přístupové schodiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - přístupové schodiště (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - turistický rozcestník u zastávky (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - vpravo přístupový chodník k zastávce (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - květinová zastávka (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - posypová bedna (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (03/2018)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - starší pohledy na zastávku (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - původní válcové lampy (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - čekárna ještě s okny (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - obrys bývalého výdejního okénka (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - interiér čekárny s lavičkou (04/2008)

Zastávka Líšný
Zastávka Líšný - ústí Líšeňského tunelu leží za obloukem u zastávky (04/2008)

PANORAMA


Zastávka Líšný (03/2018)


Zastávka Líšný (03/2018)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LÍŠNÝ
stanice
113,370 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2020 Vlakregion Jičín