INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(030) - MALÁ SKÁLA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Malá Skála je nádraží zasazené do překrásného údolí Jizery. Nádraží je mezilehlé a leží v rovném úseku trati - má tři koleje, dvě dopravní a jednu manipulační. U manipulačních kolejí jsou dvě nákladiště a dva sklady - jedno nákladiště se stále používá pro nakládání uhlí. V pravé části nádraží je jedna kusá kolej u opuštěného skladu. Stanice je vybavena zabezpečovacím zařízením II. kategorie se světelnými návěstidly s rychlostní signalizací, předvěst je taktéž světelná. Přestavování výhybek je buď mechanické (lanovody) nebo ruční. Staniční kolej číslo 1 je průběžná a je u ní betonové nástupiště stejně tak u koleje č. 2, které je kratší a pouze v levé části stanice. Manipulační kolej je ve spádovém směru k Turnovu chráněna výkolejkou.

Malá Skála

Budova stanice je členitá jednopatrová stavba obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a krytým stáním pro cestující. V přízemí v levé části je dopravní kancelář s výdejním jízdenkovým okénkem. Ve středu je pak vytápěná čekárna pro cestující. Toaleta je pouze jednoduché chemické WC (zamykací). Nádraží leží v centru turistické oblasti a tak stanice bývá po celý rok velmi frekventovaná a využívaná hlavně pro výlety na hrad Frýdštejn či Pantheon (Vranov) nebo do Suchých skal, které se nad obcí tyčí.

FOTOGALERIE


Pohled na turnovské zhlaví s návěstidly (3/2008)


Nástupiště u druhé staniční koleje a pohled na stanici z turnovského zhlaví (3/2008)


Celkový pohled na stanici z turnovského zhlaví (3/2008)


Budova stanice a nástupiště (3/2008)


Centrální část nádraží (3/2008)


Pohled od budovy k Brodskému zhlaví (3/2008)


Lanovody a kilometrovník (3/2008)


Nákladiště u manipulační koleje (3/2008)


Železnobrodské zhlaví (3/2008)


Detail výhybky (ruční) na maipulační kolejí (3/2008)


Sklad s nákladištěm (3/2008)


Kusá kolej (3/2008)


Kusá kolej a budova druhého skladu (3/2008)


Bývalé železničářské budovy na železnobrodském zhlaví(3/2008)


Lanovody výhybek na železnobrodském zhlaví (3/2008)


Celkový pohled do stanice na železnobrodském zhlaví (3/2008)


Bývalé stavědlo St. I (3/2008)


Detail zhlaví na železnobrodské straně (3/2008)


Bývalé budovy skladů (3/2008)


Železnobrodské zhlaví s odjezdovými návěstmi (3/2008)


Bývalá kancelář (3/2008)


Vstupní dveře (3/2008)


Manipulační kolej(3/2008)


Celkový pohled na bývalé budovy stanice (3/2008)


WC (3/2008)


Zastřešené stání pro cestující (3/2008)


Nástupiště na turnovské straně u druhé staniční koleje - detail (3/2008)

SITUACE STANICE MALÁ SKÁLA


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Malá Skála pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

MALÁ SKÁLA
stanice
115,697 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2020 Vlakregion Jičín