INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(035) - SPÁLOV

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Spálov je jednokolejná mezilehlá zastávka, která leží celá v oblouku trati, v úzkém prostoru za ocelovým železničním mostem přes řeku Jizeru. Historie zastávky je spjata téměř výhradně s rozvojem turistiky na Semilsku, neboť leží na krásném místě, těsně u soutoku řeky Kamenice a Jizery, velkém východišti turistických cest.

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (5/2023)

Jelikož je historie zastávky spojena téměř výhradně s turistikou, pojďme se nejprve podívat na stručnou historii tohoto zajímavého místa. Původně stávalo u soutoku řeky Jizery a Kamenice několik chalup a místo se nazývalo Podspálov. Samotná obec Spálov, podle které se zastávka jmenuje, se nachází vysoko na kopci nad údolím a dostupná je od zastávky pouze pěšky, asi 1,3 km dlouhou pěšinou. V letech 1856-1858 se na protějším břehu řeky Jizery budovala železnice společnosti Jihoseveroněmecké spojovací dráhy (SNDVB), vedoucí z Pardubic do Liberce. Zdejší úsek mezi stanicí Semily a Železný Brod byl stavebně nejobtížnějším na celé 160 km dlouhé trati. V roce 1873 začala výstavba dráhy spojující údolím říčky Kamenice město Železný Brod s Tanvaldem. Zkušební vlaky pak vyjely na trať v červnu roku 1875, kdy byla celá náročná dráha dokončena. Slavnostní zahájení provozu na trati pak proběhlo 1. července 1875. Zastávka zde ale v té době nestávala. Již na konci 19. století začali tento zajímavý kraj objevovat také turisté. Z Železného Brodu byla k soutoku po pravé straně řeky Jizery vybudována pěší stezka a těsně před soutokem byla přes řeku Kamenici vystavěna jednoduchá dřevěná lávka. Musíme si uvědomit, že tudy vedla pouze železnice, a současná silnice, která zdejší kraj zpřístupňuje, vznikla až mnohem později – kompletně vybudována byla až v letech 1936-1938.

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov, zastávku tvoří stále pouze jednoduché nástupiště bez přístřešku - pohlednice (kolem roku 1960), graficky restaurováno a kolorováno

V roce 1909 byla pracně vybudována a slavnostně odhalena turistická Riegrova stezka, vedoucí ze Spálova do Semil, která zpřístupňovala turistům zdejší krásnou a divokou soutěsku řeky Jizery. Stezka se stala již od prvopočátku velmi oblíbenou a byla hojně navštěvována. V soutěsce řeky Jizery se v roce 1921 začalo budovat velmi zajímavé technické dílo, a to vodní elektrárna. Voda na turbíny elektrárny je hnána od vzdáleného jezu 1323 metrů dlouhou štolou tesanou do skály a navazujícím, více než 400 metrů dlouhým, zděným kanálem. Toto unikátní technické dílo zde vyrostlo mezi lety 1921-1926 a podílelo se na něm velké množství dělníků, hloubících hlavně tunel náhonu. Kvůli nim byla na Spálově, kousek od současné zastávky, vybudována spousta ubytovacích kapacit a velká jídelna. K přepravě materiálu v té době slouží na většině velkých staveb jednoduché drážky. Nedaleko zastávky je v době výstavby elektrárny postavena pod ocelovým železničním mostem drážka o rozchodu 600 mm, a ta sloužila k dopravě štěrku a písku z nánosu řek k místu výstavby náhonu. Na drážku existuje i projekt vypracovaný firmou Nejedlý, Řehák a spol. z 19. prosince 1921.

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - v zastávce zastavuje parní vlak do Tanvaldu, původní Crhova chata je již přestavěna na hotel - pohlednice (50. léta), graficky restaurováno a kolorováno

Kvůli přepravě technologického zařízení do prostoru elektrárny byla v letech 1925-1926 v místě současné zastávky nasypána mohutná provizorní rampa. Samotné díly elektrárny zde byly překládány z nákladního vlaku na polní drážku, pomocí které se dopravovaly do prostor elektrárny. Stavba elektrárny byla dokončena v roce 1926 a zatímco dřevěné ubikace pro dělníky byly vesměs zbořeny, v místě původní jídelny vznikla nová turistická chata, jejíž výstavba stála 90.000 Kčs. Jméno turistická chata dostala podle poslance Josefa Crhy, předsedy zemského správního výboru, který se, jak píše kronika, „o povznesení zemědělství v podkrkonošském kraji velmi zasloužil“. Chata byla díky velkému zájmu v polovině 40. let 20. století přestavěna na hotel.

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (5/2023)

Díky velkému zájmu turistů o dopravu na zdejší významné východiště turistických stezek došlo v roce 1934 k návrhu na zřízení jednoduché motorové zastávky v místě za mostem nedaleko Crhovy chaty. Staniční kroniky stanice Jesenný a Železný Brod uvádějí, že zastávka byla uvedena do provozu v pondělí 20. srpna 1934 - za oficiální datum zprovoznění však lze považovat asi až 7. říjen 1934, kdy se zastávka poprvé objevuje v jízdním řádu. V té době je zastávka označena jako motorová a zastavovaly zde vlaky pouze na znamení. Zajímavostí je, že v prvopočátku nebyl uváděn ani její název a označovala se pouze jako zastávka v km 2,2. Zastávku v té době tvořilo pouze jednoduché sypané nástupiště, na kterém byl až mnohem později vybudován jednoduchý přístřešek. Prodej jízdenek a zastavování vlaku zajišťoval dle dohody nájemce blízké Crhovy turistické chaty. Podoba zastávky se během časů téměř vůbec neměnila, pouze bylo občas třeba spravit či vyměnit přístřešek sloužící jako čekárna pro cestující. K poslední výměně došlo v roce 2009, kdy byl původní plechový přístřešek vyměněn za nový betonový prefabrikovaný od firmy Prefa Bydžov (stejný nalezneme např. na zastávce Jivany).

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - v roce 1938 bylo údolí zpřístupněno novou silnicí a v místě Podspálova byly vystavěny dva nové mosty - pohlednice (1939), graficky restaurováno a kolorováno

(2023) Jednokolejná zastávka Spálov leží celá v oblouku trati za ocelovým železničním mostem. Nástupiště zastávky je pouze sypané s pevnou hranou typu Tischer a má celkovou délku 70 metrů. Nástupiště zastávky osvětlují čtyři nízké peronní lampy ovládané soumrakovým čidlem, uprostřed nalezneme jeden vysoký stožár traťového rádiového systému. Jako čekárna pro cestující na zastávce slouží typově poměrně málo používaný prefabrikovaný betonový přístřešek z armovny Prefa Nový Bydžov. Ze současně používaných prefabrikovaných betonových přístřešků ho lze asi hodnotit jako designově nejhezčí. Celý objekt čekárny má půdorys 5 x 2,2 metrů a výšku 3,2 metrů. Tvoří ho zavětrovaná část s lavičkou a velkým kulatým oknem, na pravé straně přístřešku je pak otevřená část, v níž je umístěná druhá lavička. Obě lavičky jsou připevněny k přístřešku konzolemi. Přístřešek je pak proveden v oranžové barvě. Mobiliář zastávky doplňují i dva plechové odpadkové koše.

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - soubor pěti chalup, které původně stávaly na Podspálově, vlevo strážní domek č.1, (kolem roku 1920), zdroj: *1)

Na tanvaldské straně zastávky je železniční přejezd soukromé cesty vedoucí k původnímu strážnímu domku č.1, který je dnes přebudován na rekreační objekt. Na straně k Železnému Brodu je hned za zastávkou ocelový železniční most přes řeku Jizeru s chodníkem pro pěší. Chodník zpřístupňuje původní strážní domek č. 128 na trati 030, taktéž přebudovaný na rekreační objekt. Od zastávky k silnici lze vystoupat po 100 metrů dlouhé místní asfaltové komunikaci. Zastávka slouží téměř výhradně turistům, kteří směřují do tohoto čarokrásného koutu zdejší populární turistické oblasti. Nedaleko zastávky nalezneme turistický rozcestník, odkud vedou tři hlavní stezky zpřístupňující údolí Jizery a Kamenice. Po červené se turisté mohou vydat na populární Riegrovu stezku směřující údolím do Semil, modrá a navazující žlutá značka je Kamenického stezka vedoucí po vrcholcích údolí taktéž do města Semily. A konečně druhá červená značka, Palackého stezka, nás provede sevřeným údolím říčky Kamenice přes hrad Návarov až do Tanvaldu.

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - strážní domek č.1 na Podspálově, pohled od nástupiště budoucí zastávky (kolem roku 1892)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - nová Crhova chata, zastávka v té době ještě nestojí - pohlednice (kolem roku 1930), graficky restaurováno a kolorováno, zdroj: *1)

FOTOGALERIE

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - pohled od zastávky na tanvaldskou stranu (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - zastávka pohledem z místního přejezdu (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - objekt čekárny z Prefy Nový Bydžov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - tanvaldská strana nástupiště (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - krytá a zavětrovaná část čekárny s lavičkou (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - detail hektometrovníku (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - železnobrodský konec nástupiště (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - pohled do zastávky z železnobrodského konce nástupiště (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - celkový pohled na zastávku s hotelem v pozadí (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - za zastávkou trať překlenuje řeku Jizeru ocelovým mostem (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - most má po návodní straně chodník pro pěší (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - prostor za zastávkou je hojně využíván turisty k parkování automobilů (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - pohled na zastávku z mostu (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - vodní elektrárna nedaleko zastávky (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - pohled přes most do zastávky (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - nejvyšším objektem je na zastávce sloup traťového rádiového systému (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - technologické zařízení traťového rádiového systému (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - koš jako součást mobiliáře zastávky (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - lavička na vnější straně přístřešku (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - zadní strana čekárny (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - mobiliář zastávky (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - vitrína s jízdním řádem a informacemi (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - rozcestník u zastávky (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - od rozcestníku míří do okolí tři významné turistické trasy Riegrova, Kamenického a Palackého stezka (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - zastávka jako významné turistické východiště (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - přístupová cesta k zastávce (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - přejezd na tanvaldské straně zastávky obsluhuje bývalý strážní domek č.1, dnes rekreační objekt (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - pohled na spojovací cestu od silnice (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - zastávka pohledem ze silničního mostu (05/2023)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - v turistické sezóně je zastávka plná turistů a vodáků (07/2020)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov a čilý turistický ruch (07/2020)

Zastávka Spálov
Zastávka Spálov - Regionova míří ze zastávky přes most do Železného Brodu (09/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SPÁLOV
zastávka
2,203 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín