INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - BĚLÁ U STARÉ PAKY ZASTÁVKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Bělá u Staré Paky zastávka je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati u chráněného přejezdu se silnicí II. třídy, která spojuje Starou Paku a Košťálov. První trať, která vedla údolím kolem západního konce obce Bělá, byla vystavěna v roce 1858 a vystavěla ji společnost Jihoseveroněmecká spojovací dráha (SNDVB) - (nyní trať 030 Jaroměř - Liberec). V roce 1870 protnuly koleje obec podruhé, a to při výstavbě trati (040) z Velkého Oseku do Trutnova - Poříčí. V případě této výstavby byl zásah do života obce výraznější, protože kolejím muselo ustoupit větší množství stavení v horní části obce, zbořena musela být dokonce i místní zvonice, která byla později na žádost obyvatel nahrazena novou kaplí. Ani v jednom případě však vlaky v obci nezastavovaly, nebyly tu na těchto tratích vybudovány zastávky. K jejich výstavbě došlo až v roce 1905 a to na obou tratích. Zastávky jsou tak, díky souběhu obou drah, od sebe vzdálené pouhých 250 metrů, což v tomto ohledu činí obec Bělou raritní. Zajímavý je i vývoj jmen obou zastávek, o kterém pojednávám v tématu druhé zastávky. Od roku 1961 se zastávka na trati 030 jmenuje „Bělá u Staré Paky“ a tato na trati 040 má jméno „Bělá u Staré Paky zastávka“.

Bělá u Staré Paky zastávka
Původní strážní domek přestavěný na obytný dům a novodobější čekárna zastávky

Zastávka má 90 metrů dlouhé sypané nástupiště s pevnou hranou typu Tischer, na staropacké straně za návěstí konec zastávky nástupiště stavebně ještě pokračuje a jeho původní délka byla v minulosti 120 metrů. Nástupiště osvětluje po celé délce šest nízkých svítidel ovládaných soumrakovým čidlem. Budova čekárny zastávky, ležící na trutnovské straně nástupiště u přejezdu, má půdorys cca 6 x 9 metrů a plochou střechu - po celé délce čelní strany je krytá veranda. Stavba je zděná, s toaletami na pravé straně a malým skladem na straně opačné. Uprostřed je místnost pro cestující, osvětlovaná jedním oknem. Zastávka leží v centru obce Bělá, která se rozprostírá v údolí říčky Olešky, u chráněného přejezdu - nedaleko obecního úřadu a kostela. Pro turisty není zastávka nijak důležitá a slouží hlavně občanům obce Bělá.

FOTOGALERIE


Čelní pohled na budovu zastávky (3/2016)


Konec nástupiště a nově rekonstruovaný přejezd směrem k Trutnovu (3/2016)


Celkový pohled na zastávku od přejezdu (3/2016)


Interiér čekárny s oknem (3/2016)


Sklad na levé straně budovy (3/2016)


Budova zastávky, na levé straně toalety (3/2016)


WC (3/2016)


Suché toalety již nepoužitelné (3/2016)


Nástupiště ke Staré Pace (3/2016)


(3/2016)


Starší pohled na mechanicky ovládaný přejezd ze závorářského stanoviště zastávky Tample (3/2016)


Staropacký konec nástupiště - stavebně pokračuje nástupiště ještě o 30 metrů dál (3/2016)


celkový pohled na zastávku ze staropackého konce (3/2016)


Původní přejezd u zastávky chráněný pouze světelnou signalizací(9/2009)


Starší pohled na trutnovský konec zastávky (9/2009)


Po celé délce nástupiště je zábradlí (9/2009)


Obnovené bílé čáry ukazují délku "oficiálního" nástupiště...(9/2009)


...stavebně však pokračuje ještě o 30 metrů dále (9/2009)


Celkový pohled na nástupiště ze staropackého konce (9/2009)


Spěšný vlak odjíždí ze zastávky (9/2009)


Pohled na zastávku od silnice (9/2009)


Původní zastávka vystavěná u strážního domku na historické pohlednici

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BĚLÁ U STARÉ PAKY ZASTÁVKA
zastávka
78,458 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2023 Vlakregion Jičín