INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - TAMPLE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Tample je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v částečném oblouku trati. Historie zdejší trati spadá až do roku 1871, ale v té době tu zastávka ještě nestála, lidé museli využívat 2,5 km vzdálenou stanici (v prvopočátku zastávku) Roztoky u Jilemnice. Samotná zastávka Tample byla vystavěna a zprovozněna až za druhé světové války a to v roce 1943. Zastávka byla zprovozněna zároveň jako závorářské stanoviště nedalekých přejezdů a závorář zde prodával cestujícím i jízdenky - zprvu pouze do blízkých stanic na trati, od 1. ledna roku 1948 se zde vydávají psané jízdenky do celé sítě ČSD. Jízdenky se na zastávce prodávají nepřetržitě až do roku 2005, od tohoto roku jsou cestující odbavováni vlakvedoucím ve vlaku. Závorář na zastávce působil ještě o pár let déle, a to až do roku 2012, kdy proběhla rekonstrukce tratě a hlavně rekonstrukce jejího zabezpečovacího zařízení - nedaleké přejezdy ovládané do té doby mechanicky byly zautomatizovány a závorářské stanoviště je opuštěno (6. 9. 2012). Od tohoto roku je zastávka neobsazená.

Typově čekárna zastávky odpovídá podobným zastávkovým stavbám z té doby. Jde o poměrně robustní zděnou stavbu obdélníkového půdorysu s rozměry cca 4 x 8 metrů se šikmou střechou s výrazným přesahem (stavebně obdobné čekárny byly vyprojektovány v té době např. v nedalekém Syřenově či Kněžnicích). V pravé části objektu jsou umístěny toalety, uprostřed pak čekárna pro cestující a vlevo kancelář závoráře, kterou spojuje s čekárnou výdejní okénko. Před vchodem do kanceláře je asymetricky předsunuta prosklená dřevěná veranda s mechanickým ovládáním závor. Nástupiště zastávky je pouze sypané s pevnou hranou typu Tischer a má oficiální délku 100 metrů, původně je však nástupiště delší ve směru k Roztokám u Jilemnice a stavebně má 130 metrů. Na nástupiště, které leží částečně v oblouku trati je přístup pěšinou od přejezdu z komunikace procházející obcí Tample do Bělé. Přístupovou pěšinu i nástupiště osvětluje celkem 8 nízkých perónových svítidel. Zastávka leží asi uprostřed obce Tample, která se řídce rozprostírá v údolí podél říčky Tampelačky a kterou obsluhuje a obsluhuje také nedalekou obec Svojek (asi 300 m). Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně k potřebě dopravy občanů obcí Tample a Svojek.

FOTOGALERIE


Starší pohled na nástupiště a udržovanou budovu s květinovou výzdobou - obsazenou závorářem (9/2009)


Nástupiště směrem k Trutnovu (9/2009)


Pohled od budovy zastávky na část nástupiště ležící v oblouku směr Staré Paka (9/2009)


Kanál drátovodu na nástupišti před objektem zastávky Tample (9/2009)


Celkový pohled na budovu, v té době obsazené zastávky (9/2009)


Objekt zastávky z trutnovské strany (9/2009)


Zastávky ze staropackého konce nástupiště (9/2009)


Přístupová pěšina k nástupišti zastávky (9/2009)


Pracovní vlak projíždí zastávkou Tample(9/2009)


Pohled od silnice... (9/2009)


Starší pohled na mechanicky ovládaný přejezd ze závorářského stanoviště zastávky Tample (9/2009)


Nově rekonstruovaný přejezd - vpravo odbočuje pěšina k nástupišti zastávky (3/2016)


Pohled na zastávku od přejezdu (3/2016)


Pohled k přejezdu z přístupové pěšiny (3/2016)


Zastávka Tample ze staropacké strany (3/2016)


Konec nástupiště na staropacké straně (3/2016)


Celkový pohled na staropackou stranu nástupiště (3/2016)


Trutnovská strana nástupiště zastávky Tample - na ní jsou ještě zachovány tři starší válcové lampy (3/2016)


Vstup do čekárny s výdejním okénkem (3/2016)


Vchod do čekárny a okno (3/2016)


Výdejní okénko dnes již neobsazené zastávky (3/2016)


Pohled na trutnovskou stranu nástupiště (3/2016)


Budova z trutnovské strany - smrk původně zakrývající zastávku byl pokácen (3/2016)


Na trutnovském konci pokračuje nástupiště stavebně ještě dalších 30 metrů - obě lampy jsou již oficiálne mimo (3/2016)


Pohled do zastávky z trutnovského konce nástupiště (3/2016)


Stavební zakončení nástupiště a původní válcová výbojková lampa (3/2016)


Komplexní pohled na celé nástupiště (3/2016)


Budova zastávky s toaletami na pravé straně (3/2016)


Přístavek před kanceláří závoráře ukrýval mechanické ovládání závor (3/2016)


Kůlna na zadní straně zastávky (3/2016)


Pohled do přístavku a zbytky technologie mechanických závor (3/2016)


Starší pohled na budovu zastávky - Zdroj: Archiv obce Svojek

PANORAMA


Celkový panoramatický pohled čekárny a objektu zastávky Tample (3/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

TAMPLE
zastávka
80,500 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín