INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - HORNÍ NOVÁ VES

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Horní Nová Ves je mezilehlá jednokolejná zastávka ležící téměř celá v rovném úseku trati u přejezdu (č. 4476) s přístupovou komunikací, nedaleko bývalého strážního domku. Zastávka leží na trati původní Rakouské severozápadní dráhy vedoucí z Velkého Oseka do Trutnova a oficiální provoz byl v tomto úseku zahájen 1. června 1871, v té době zde však zastávka ještě nestála.

Horní Nová Ves - zastávka

Historie zastávky Horní Nová Ves se začíná psát až v roce 1914, kdy na počátku měsíce listopadu požádalo oficiálně zastupitelstvo obce o zřízení nové osobní zastávky na více než 10 km dlouhém mezistaničním úseku mezi Lázněmi Bělohrad a Novou Pakou. Odůvodnění bylo logické, výstavba zastávky by výrazně přiblížila osobní dopravu obyvatelům obcí Horní Nová Ves a Lány – ti museli do té doby chodit do více než 3 km vzdálené stanice Lázně Bělohrad. Bohužel se již v tomto roce rozhořel konflikt první světové války, a ten projekt zřízení nové zastávky přibrzdil. Teprve v květnu válečného roku 1917 byla provedena komisní prohlídka místa a byla vytyčena přesná poloha, kde bude zastávka zřízena. O měsíc později pak začala i její výstavba. Celkový náklad na vybudování zastávky činil tehdejších 14.000 K, z čehož významnou část 10.600 K uhradila obec spolu s okolními výrobními závody. K výstavbě zastávky ve veřejné sbírce přispělo také velké množství jednotlivců. První oficiální vlak zde zastavil v pondělí 15. října 1917, kdy byla zastávka slavnostně dána k užívání veřejnosti.

Horní Nová Ves - zastávka
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka byla vystavěna v rovném úseku trati, mezi dvěma oblouky, u strážního domku č. 40, asi 600 metrů od pomyslného centra obce Horní Nová Ves. Kvůli terénu, svažujícímu se k obci Lány, musely být v prostoru mezi oblouky navršeny poměrně vysoké náspy, na nich byl vystavěn objekt čekárny s kanceláří a 150 metrů dlouhé nástupiště. Na zastávce byla vybudována malá nízkopodlažní budova s vytápěnou čekárnou, komerční kanceláří pro prodej jízdenek a toalety. Čekárna měla půdorys 3,35 x 6,05 metrů a na ní kolmo navazovala stavební část komerční kanceláře a toalet s půdorysem 3,5 x 6,35 metrů – obě části kryla sedlová střecha. Do čekárny i kanceláře se vstupovalo z nástupiště společným vchodem. Z vytápěné čekárny pak vedly dveře do služební místnosti – ve dveřích bylo okénko pro obsluhu cestujících. Ze služební místnosti vedly další dveře do malé kanceláře určené pro obsluhu telegrafu. Vstup na záchody byl z venku, pohledem od kolejiště z pravé (příchozí) strany budovy, dvěma samostatnými vchody (pro pány a dámy). V dámské části byla předsíň, na níž navazovala toaleta a v části pánské pisoáry a toaleta, všechny části záchodů odvětrávala menší oválná okénka. Na zastávce se prodávaly jízdenky až do konce roku 1996, kdy s přechodem na nový jízdní řád došlo ukončení prodeje a zastávka byla opuštěna. Jelikož budovu zastávky nikdo nespravoval, tak postupně chátrala. Nestabilní násep pod zastávkou se začal sunout do pole a budova zastávky začala od základů praskat. Zanedbaný stav budovy a její narušená konstrukce vedly k rozhodnutí o její likvidaci. V roce 2010 došlo k částečné úpravě zastávky a kolejí, a při ní byla původní budova zbořena a nahrazena jednoduchým betonovým přístřeškem (typ Antivandal).

Horní Nová Ves - panorama
Panorama zastávky Horní Nová Ves (6/2020)

Jednokolejná zastávka Horní Nová Ves leží v rovném úseku trati a má poměrně dlouhé nástupiště délky 137 metrů, které je tvořeno betonovými panely, které nese pevná hrana typu Tischer (2020). Prefabrikovaná čekárna typu „Antivandal U“ (výrobce ŽPSV) se šikmou betonovou střechou je umístěná na novopacké straně nástupiště, blízko pěšího přechodu a má půdorys 4 x 1,8 m. Blízký prostor před čekárnou je vydlážděn zámkovou dlažbou. Celé nástupiště osvětluje 6 nízkých peronních svítidel ovládaných soumrakovým čidlem. Mobiliář zastávky tvoří dvě konzolové dřevěné lavičky přišroubované na zadní stranu čekárny, odpadkový koš a vitrína na jízdní řády a dopravní informace. Zastávka obsluhuje stejnojmennou obec Horní Nová Ves, k jejímuž centru se dostaneme přes přechod chráněný zábradlím po místní asfaltové komunikaci, přechod dnes slouží pouze k obsluze zastávky (dříva existovala i polní cesta vedoucí k obci Lány). Vzdálenost k pomyslnému centru obce je asi 600 metrů. Nedaleko zastávky za přechodem nalezneme bývalý strážní domek č. 40, dnes přeměněný k rekreačním účelům. Od zastávky vede modrá turistická značka, která pěšího přivede do centra obce k hlavnímu rozcestníku, odkud se lze vydat na Krkonošskou vyhlídku, do Lázní Bělohrad, či ke hradu Pecka – nedaleko zastávky také navazuje žlutá turistická značka ve směru do Nové Paky.

FOTOGALERIE

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - pohled na novopacký konec zastávky (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - čekárna zastávky (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - vitrína s jízdním řádem (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - pohled od čekárny na bělohradský konec zastávky (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - bývalý strážní domek č.40 (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - přístupová komunikace za zábradlím (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - pohled od přechodu na zastávku (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - přístupová komunikace k zastávce (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - přechod chráněný zábradlím (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - koleje směrem k Nové Pace (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - trochu bezprizorní zábradlí (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - interiér čekárny (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - hektometrovník (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - mazník v kolejišti u nástupiště zastávky (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - kompletní pohled na zastávku z bělohradské strany (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - rozcestík na sloupu vedle čekárny (6/2020)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves - pozůstatky po původní stavbě (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

Zastávka Horní Nová Ves
Zastávka Horní Nová Ves (2/2011)

PLÁN ZASTÁVKY HORNÍ NOVÁ VES 1917


Stavební mapa zastávky Horní Nová Ves - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

PLÁN BUDOVY ČEKÁRNY A KANCELÁŘE 1917


Stavební plány čekárny a komerční kanceláře zastávky Horní Nová Ves - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina


Půdorys budovy ukazuje polohu čekárny, kanceláře, telegrafní místnosti a toalet - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina


Bokorys s příčným řezem vstupních dveří (s výdejním okénkem) vedoucích z čekárny do kanceláře - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

HORNÍ NOVÁ VES
zastávka
61,845 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín