INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - NOVÁ PAKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Nová Paka je čtyřkolejné (donedávna pětikolejné) mezilehlé nádraží v rovném úseku trati. Novopacké nádraží má jednu vlečku - do podniku Velveta na ostroměřském zhlaví a dvě kusé koleje na staropackém zhlaví. U vlečky je pak jedna kolej odvratná (zabezpečující odjetí vagonů na trať - trať se svažuje k Ostroměři). Dopravní koleje jsou na nádraží tři a to čísel 1, 2 a 4 a jedna kolej je manipulační. Donedávna byly na nádraží manipulační koleje dvě, avšak kolej 3 byla vyloučena a při rekonstrukci staropackého zhlaví byla odstraněna i výhybka co kolej napojovala. Stejný osud čeká kolej i na zhlaví ostroměřském a poté i kompletní snesení celé koleje. Stanice je vybavena mechanickým zabezpečovacím zařízením s ústředním stavědlem. Odjezdová návěstí jsou mechanická skupinová na každém zhlaví jedno - vjezdová návěstí jsou též mechanická se světelnou předvěstí. Osádku stanice tvoří výpravčí a jeden staniční dozor. Na každém zhlaví nalezneme stavědla (I. na staropackém a II. na ostroměřském zhlaví). Nástupiště pro cestující jsou na novopackém nádraží pouze sypaná a to u dopravních kolejí 1 a 2.

Staniční budova je typická pro okolní stanice, je jednopatrová, neomítnutá ze skládaného kamene a má obdélníkový půdorys. Vpředu a vlevo od budovy je dřevěné zastřešené stání pro cestující a přístavek toalet. Ve staniční budově je vytápěná čekárna a místnost s prodejem jízdenek. Na levé straně na stavby navazuje sklad a nákladiště. Nádraží obsluhuje město Nová Paka, ale je od centra města poměrně hodně vzdáleno a tak obsluhuje spíše jeho jihovýchodní část. Pro obsluhu centra města slouží spíše zastávka Nová Paka město. Zajímavostí je, že rychlíky a spěšné vlaky ve stanici nestaví, a staví až na zastávce Nová Paka město, která je díky své poloze více využívána. Stanice je používána právě ke křížení osobních vlaků s rychlíky a spěšnými vlaky.

FOTOGALERIE


Budova stanice Nová Paka s první kolejí (4/2007)


Sklad a nákladiště u staniční koleje č. 4 (4/2007)


Pohled na stranu k ostroměřskému zhlaví - vpravo nákladiště (4/2007)


Ostroměřské zhlaví (4/2007)


Výkolejka u staniční koleje č.4


Detail ostroměřského zhlaví (5/2008)


Staniční kolej č. 3 je již vyloučena z provozu a bude brzy snesena - zajímavé je její zabezpečení kládami (4/2007)


Odbočka na vlečku do Velvety (4/2007)


Stavědlo č. 2 na ostroměřském zhlaví (4/2007)


Přejezd na ostroměřské straně za ostroměřským zhlavím - za zatáčkou se pak nachází asi po 300 metrech novopacký tunel (4/2007)


Pohled od ostroměřského zhlaví na stanici - u výhybky ke staniční koleji č. 3 odebrán jazýček (4/2007)


Detail zajištění vyloučené koleje č. 3 (4/2007)


Objekt váhy vlevo od výpravní budovy (4/2007)


Celkový pohled na budovu stanice (4/2007)


Budova stanice - v popředí ústřední stavědlo - vzor 5007 (4/2007)


O tom, že kolejiště stanice vypadalo jinak svědčí tento zbytek výhybky na první (staniční čtvrté) koleji vpravo od budovy (4/2007)


Staropacká strana kolejiště(4/2007)


Detail staropackého zhlaví (4/2007)


Odbočení na kusé koleje na staropackém zhlaví (4/2007)


Celkový pohled na staropacké zhlaví (4/2007)


Pohled na stanici od staropackého zhlaví (4/2007)


Kryté stání pro cestující u staniční budovy (4/2007)


Kryté stání pro cestující(4/2007)


Čekárna stanice Nová Paka(4/2007)


Výdejna jízdenek(4/2007)


Toalety - nefunkční(4/2007)


Celkový pohled na stanici ze strany od ulice(4/2007)

SITUACE STANICE NOVÁ PAKA


Mapa stanice Nová Paka pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

NOVÁ PAKA
stanice
69,635 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín