INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Hořice v Podkrkonoší je tříkolejné nádraží ležící v rovném úseku trati. Současnou podobu získalo kolejiště v roce 2010 po dvouetapové kompletní rekonstrukci původního pětikolejného nádraží. Bylo zde místo dvou kolejí před budovou stanice postaveno velké betonové nástupiště u dopravní koleje číslo 2, druhé nástupiště u dopravní koleje číslo 1 zůstalo sypané a slouží spíše při výjimečných kříženích vlaků. Dopravní kolej číslo 3 je manipulační a na ní navazuje na hradecké straně jedna kusá kolej, na straně ostroměřské vlečková kolej. Zajímavostí bylo, že stanice ani po rekonstrukci v roce 2008 neměla průběžnou kolej a zůstávala tak stále raritou v regionu. Ke změně hradeckého zhlaví došlo po další rekonstrukci, kdy druhá staniční kolej změnila na průběžnou, zároveň došlo ke snesení mechanických návěstidel, která nahrdila návěstidla světelná pětiznaká. Na ostroměřské straně kříží kolejiště za zhlavím, přejezdem chráněným mechanickými závorami, silnice III. třídy. Stanice má nezávislá světelná vjezdová návěstidla se světelnou předvěstí. Odjezdová návěstidla zde nejsou - vypravení vlaku provádí výpravčí. Vjezdová návěstidla jsou nezávislá na výměnách. Traťové zabezpečení je II. kategorie - telefonické dorozumívání do obou směrů trati. Osádku stanice tvoří výpravčí a staniční dozor. U ostroměřského zhlaví je stanoviště výhybkáře, kerý obsluhuje mechanické závory (St.1). Ve správě výpravčího byly i klíče od zastávky Dobrá Voda u Hořic (prakticky již neexistující 2. kolej a vlečka).

Horice

Poměrně velká je budova stanice – je jednopatrová a v půdorysu má tvar protáhlého obdélníku. V budově je vytápěná čekárna s modernizovaným WC, před budovou je pak velký krytý prostor pro cestující. V pravé části budovy se nachází i restaurace. Prodej jízdenek zde je zajištěn. Nádraží obsluhuje město Hořice v Podkrkonoší - od centra je vzdáleno asi 1 km.

FOTOGALERIE


Před rekonstrukcí původní ostroměřské zhlaví - vpravo nákladiště a sklad (4/2006)


Před rekonstrukcí: Hněvčevesské zhlaví (4/2006)


Před rekonstrukcí: Budova stanice s dopravní kanceláří a čekárnou (4/2006)


Před rekonstrukcí: Pohled na ostroměřské zhlaví - vlevo v pozadí vlečka(4/2006)


Před rekonstrukcí: Budova stanice s dopravní kanceláří a čekárnou (4/2006)


Před rekonstrukcí: Pohled z ostroměřského zhlaví do stanice - vlevo stavědlo a ruční obsluha závor (8/2007)


Před rekonstrukcí: Celkový pohled z ostroměřského zhlaví (8/2007)


Před rekonstrukcí: Ostroměřské zhlaví od nákladiště (8/2007)


Před rekonstrukcí: Nákladiště u manipulační koleje č. 6 (8/2007)


Před rekonstrukcí: Hněvčeveské zhlaví (8/2007)


Před rekonstrukcí: Budova stanice(4/2006)


Pohled na ostroměřskou stranu - budova skladu, nyní již bez kolejí (6/2009)


Budova stanice a nové nástupiště (6/2009)


Přístavky (6/2009)


Hněvčevesské zhlaví po rekonstrukci stále bez průběžné koleje (6/2009)


Balm původně odstavený na vlečce na kusé 3 koleji (6/2009)


Budova nádraží (6/2009)


Nástupiště z hněvčevesské strany (6/2009)


Lanovody (6/2009)


Hněvčevesské zhlaví (6/2009)


Výkolejky na manipulační a kusé koleji(6/2009)


Vstup do čekárny (6/2009)


Budova a nástupiště (6/2009)


Likvidace původního kolejiště (10/2010) - Autor: Martin Knap


Vybírání stěrku na hradeckém zhlaví (10/2010) - Autor: Martin Knap


Rekonstrukce hradeckého zhlaví (10/2010) - Autor: Martin Knap


Úprava kolejiště (10/2010) - Autor: Martin Knap


Úprava kolejí (10/2010) - Autor: Martin Knap


Původní ovládání mechanických návěstidel (10/2010) - Autor: Martin Knap


Původní ovládání mechanických návěstidel (10/2010) - Autor: Martin Knap


Pilné práce na hradeckém zhlaví (10/2010) - Autor: Martin Knap


Čištění a odvoz podloží (10/2010) - Autor: Martin Knap


Rekonstrukce hořického nádraží (10/2010) - Autor: Martin Knap


Pohled přes nástupiště na ostroměřskou stranu (10/2010) - Autor: Martin Knap


Odvoz a návoz štěrku (10/2010) - Autor: Martin Knap


Nová světelná návěst (10/2010) - Autor: Martin Knap


Vyčištěné lože (10/2010) - Autor: Martin Knap


Původní mechanická návěst (10/2010) - Autor: Martin Knap


"Padlá" mechanická návěst (10/2010) - Autor: Martin Knap


Ostroměřské zhlaví (10/2010) - Autor: Martin Knap


Zbytek vahadla mechanické návěsti (10/2010) - Autor: Martin Knap


Nová hořická světelná návěst (10/2010) - Autor: Martin Knap


Pokládání nových kolejí (10/2010) - Autor: Martin Knap


Stavba nového kolejiště (10/2010) - Autor: Martin Knap


Pokládka nových kolejí i(10/2010) - Autor: Martin Knap


Ukládání nové výhybjy(10/2010) - Autor: Martin Knap


Práce na nové výhybce (10/2010) - Autor: Martin Knap


Práce na nové výhybce (10/2010) - Autor: Martin Knap


Kompletování kolejiště (10/2010) - Autor: Martin Knap


Nové hradecké zhlaví po rekonstrukci (11/2010)


Detail nového hradeckého zhlaví (11/2010)


Pohled na nástupiště (11/2010)


Původní ostroměřské zhlaví (11/2010)


Přechod k druhému sypanému nástupišti(11/2010)


Betonové a sypané nástupiště (11/2010)

PANORAMA NÁDRAŽNÍ BUDOVY

Panorama nadrazi

SITUACE STANICE HOŘICE V PODKRKONOŠÍ PO REKONSTRUKCI V ROCE 2010

Horice
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Hořice v Podkrkonoší pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE STANICE HOŘICE V PODKRKONOŠÍ PO PRVNÍM KOLE REKONSTRUKCE - 2009

Hořice - mapa nádraží 2009
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Hořice v Podkrkonoší pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

PŮVODNÍ SITUACE STANICE HOŘICE V PODKRKONOŠÍ PŘED REKONSTRUKCÍ V ROCE 2006


kliknutím se zvětší

Archivní mapa stanice Hořice v Podkrkonoší pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

HOŘICE
stanice
26,270 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín