INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - KOVAČ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Kovač je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v částečném oblouku trati u železničního přejezdu (č.P3124) se silnicí III. třídy (č.32756) vedoucí z Kovače do obce Třtěnice.

Zastávka Kovač

Zastávka byla vystavěna u strážního domku č. 4, který tu stával již od výstavby odbočné tratě společnosti Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB), vedoucí z Ostroměře do Jičína, tedy od roku 1871. Zastávka byla pro cestující oficiálně otevřena 30. dubna 1880 a již od prvopočátku nesla jméno Kovač (Kowač). 12. února 1902 zaslala společnost ÖNWB, z popudu obce, na ministerstvo železnic projekt a žádost úpravy zastávky Kovač. Projekt řešil zřízení čekárny a toalet pro cestující. Po projednání byl projekt schválen a na zastávce byla vystavěna dřevěná čekárna zhotovená z vyřazené vozové skříně. O rok později, tedy v roce 1903, bylo ministerstvo žádáno o povolení zřízení nákladiště. Šlo o opakovanou žádost, která byla řešena již jednou a to o 13 let dříve. Nyní nákladiště po ÖNWB požadoval Trautmansdorfský statek, především pro odvoz zemědělských komodit, hlavně pak řepy. Na konci října 1903 pak byla provedena politická pochůzka a ihned vydáno povolení k výstavbě nákladiště s krátkou vlečkovou kolejí dlouhou 60 metrů zaústěnou jednou výhybkou do hlavní trati. Množství převážené řepy z okolních polí se zvyšovalo a kapacita nákladiště přestala dostačovat. V roce 1914 proběhlo rozšíření nakládací koleje na kolejovou délku 166 metrů a zároveň byla vlečka zaústěna do trati v obou směrech. Zastávka leží v mírném spádu směrem k Ostroměři, takže kolej byla v tomto směru zabezpečena výkolejkou.

V roce 1923 došlo k rekonstrukci a rozšíření zastávek na trati z Ostroměře do Jičína. Mezi zastávkami Kovač a Sobčice vznikla nová zastávka Vojice a na obou starších zastávkách byly vystavěny nové čekárny. V Kovači byla zrušena původní dřevěná čekárna z vyřazeného vozu a nově vznikla zděná vytápěná čekárna o půdorysu 8,5 x 3,8 metrů se šikmou střechou. Na ostroměřské straně stavby byly umístěny toalety. Nástupiště v dané době mělo délku 150 metrů. V roce 1926 přešla zdejší vlečka do majetku Konsorcia pro zakoupení jičínského cukrovaru v Bašnicích. V té době stála na ploše nákladiště silniční váha a jeho povrch byl vydlážděn dlažbou (kočičí hlavy). V roce 1942 předložilo konsorcium projekt a žádost na prodloužení vlečky spolu s výměnou nevyhovující zastaralé výhybky. Ta byla schválena a během roku 1943 proběhlo prodloužení vlečky na kolejovou délku 200 metrů. Tím byla prodloužena užitná délka koleje o požadovaných 34 metrů. Nákladištní hrana zůstala bez prodloužení.

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač - kompletní pohled od přejezdu (6/2020)

Po druhé světové válce se začala do popředí hnát nákladní automobilová dopravu, a tak se nákladiště stále méně využívalo. Evidence vleček z roku 1957 jako majitele uvádí Cukrovar v Bašnici n. p. a kolej v jejich správě měla délku 201 metrů. V roce 1967 byla pak zrušena a kolej i s výhybkami byla snesena. Spolu se zavedením jízdního řádu na konci roku 1978 skončil i prodej jízdenek a zastávka Kovač byla opuštěna. Později došlo i k likvidaci původního strážního domku s komerční kanceláří. Zděná čekárna z roku 1923 sloužila v pozměněné podobě (zazděné záchody, vytlučená okna a dveře) na zastávce až do roku 2012. V daném roce byla zastávka rekonstruována a původní objekt nahradila menší normalizovaná betonová čekárna typu “Antivandal“. V roce 2015 došlo také k rekonstrukci zdejšího přejezdu a původní, chráněný pouze výstražným křížem, nahradilo zabezpečovací zařízení se světelnou a zvukovou signalizací (AŽD-97). Díky tomu je na konci nástupiště u silnice vystavěna technologická bouda zabezpečení přejezdu (kabelová skříň), spolu s tím je upraveno i nástupiště a od silnice k nástupišti je položen nový krátký chodník ze zámkové dlažby. V té době je na zastávce zlikvidován také poslední funkční pozůstatek po původním nákladišti, a to vysoké výložníkové svítidlo (JŽ) osvětlující původně nákladištní kolej.

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - původní čekárna zastávky Kovač z roku 1923 (6/2007)

V současné době (2020) má zastávka Kovač nástupiště typu SUDOP, které tvoří betonové panely na konzolách a jeho užitná délka je 90 metrů. Nástupiště osvětlují 4 nové nízké peronní lampy, které nahradily v roce 2012 původní lampy výbojkové. Na nástupišti je umístěna jedna lavička, druhá konzolová lavička je v přístřešku spolu s odpadkovým košem a vitrínou na jízdní řády. Plocha nákladiště naproti zastávce zůstala zachovaná, jsou na ní umístěné betonové panely, z pod kterých občas vyčnívá původní dlažba - mezi vegetací prosvítá i nákladištní hrana. Za čekárnou lze narazit na skromné zbytky základů stavby strážního domku a jako jediný němý svědek minulosti tu zůstala zhroucená dřevěná kůlna. Zastávka obsluhuje hlavně obec Kovač vzdálenou asi 300 metrů a o něco vzdálenější Třtěnici (asi 1 km). U železniční zastávky je také obsluhované autobusové stání s názvem Kovač. žel. st. Od zastávky vede zelená turistická značka do Konecchlumí a dále do Nové Paky či do lesů na chlumy.

FOTOGALERIE

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - pohled ve směru k Ostroměři (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - původní obroubení starých výbojkových svítidel (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - pohled ve směru k Jičínu (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - ostroměřský konec zastávky (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - celkový pohled z ostroměřského konce zastávky (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - odhadované místo polohy výměny na ostroměřské straně zastávky (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - vpravo odbočovala nákladištní kolej (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - kamenná hrana nákladiště zarostlá v trávě (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - v místě příkopu vedla nákladištní kolej podél 60 metrů dlouhé nákladištní hrany (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - detail hektometrovníku (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - ukončení jičínské strany nástupiště krátkým zábradlím (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač- novější chodník zajišťující přistup na nástupiště zastávky (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - technologická bouda zabezpečovacího zařízení přejezdu vedle přístupového chodíku (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - ukončení nástupiště a přejezd (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - novější betonová čekárna typ "Antivandal" (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - čelní pohled na čekárnu (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - čekárna je vystavěna na jičínském konci nástupiště (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - pozůstatky základů původních staveb za čekárnou (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - již zhroucená dřevěná kůlna původně náležící ke zbořenému strážnímu domku (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - kůlna se zroutila v roce 2019 při silném větru (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - plocha kde se nacházel strážní domek a k němu přiléhající zahrádka (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - přejezd u zastávky (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - pohled od silnice k nákladišti (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - studna patřící k nákladišti (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - pozůstatky pískovcové nákladištní hrany (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - jiz zarostlá část nákladiště, suchá tráva určuje polohu nákladištní hrany (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - původní dláždění nákladiště tvořené kostkami "kočičích hlav" (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - zbytek nákladiště tvoří již betonové panely (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - nákladištní hrana zarostlá ve vegetaci (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - novodobé odvodnění přejezdu (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - plechová nástěnka v čekárně (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - vitrína (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - mobiliář v čekárně lavička, koš, vitrína a plechová nástěnka (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - pozůstatek základu stavby původní zděnné čekárny (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - lavička na nástupišti (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - betonová patka původního dřevěného sloupu el. vedení (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - starší osvětlení zastávky a odjíždějící Regionova směr Ostroměř (10/2012)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - původní přejezd zabezpečený pouze křížem s novostavbou čekárny a starším el. rozvaděčem (10/2012)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - poslední funkční pozůstatek po nákladišti, vysoké výložníkové svítidlo JŽ (10/2012)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (10/2012)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - ostroměřská strana s výbojkovými svítidly (6/2007)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2007)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - původní osvětlení a čekárna (6/2007)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2007)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač (6/2007)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - stará zděná čekárna z roku 1923 v již dezolátním stavu (6/2007)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - jičínská strana nástupiště a původní přejezd (6/2007)

Zastávka Kovač
Zastávka Kovač - výtvor uvnitř staré čekárny (6/2007)

PANORAMA ZASTÁVKY

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač - mírné terénní vlny za čekárnou ukazují kde stávala budova strážního domku a kůlny (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač - nákladiště zastávky Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač - plocha nákladiště (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač - komplexní pohled z nástupiště (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač - chodník, technologické zařízení přejezdu a místo, kde stával strážní domek č. 4 (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač (6/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Kovač - původní budova s opravenou fasádou a stále stojící dřevěná bouda v pozadí, zdroj: Google maps (8/2011)

SITUACE ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ KOVAČ 1943


Mapa zastávky a nákladiště Kovač pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ KOVAČ 1942


Mapa přiložená k žádosti o prodloužení nákladištní koleje na celkovou délku 200 metrů z roku 1942, názorně ukazuje i polohu jednotlivých objektů zastávky (strážního domku a čekárny a příjezdy na nákladiště)
Zdroj: Národní archiv Praha, sbírka: Zdeněk Hrdina

SITUACE ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ KOVAČ 1911


Mapa zastávky a nákladiště Kovač z roku 1911
Zdroj: Národní archiv Praha, sbírka: Zdeněk Hrdina

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

KOVAČ
zastávka
6,225 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín