INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - VOJICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Vojice je mezilehlá zastávka v km 3,9 trati Ostroměř – Jičín, ležící u železničního přejezdu (č.3121) se silnicí II. třídy (č. 327) odbočující z hlavního silničního tahu u Vojic do Nového Bydžova.

Zastávka Vojice

Zatímco sousední obec Sobčice měla svoji železniční zastávku již od roku 1880, obyvatelé obce Vojice na ni museli čekat více než 60 let. Do té doby museli cestující využívat právě sobčickou zastávku, která byla vzdálena od obce více než 3 km. V předválečných 30. letech začalo na mnoha tratích trend přibližování osobní dopravy obyvatelům blízkých obcí v rámci zavádění motorových osobních vlaků, jako konkurence silniční autobusové dopravě. A tak i na obecním zastupitelstvu obce byl projednán návrh na zřízení nové osobní zastávky. Podmínkou pro její zřízení, ale byl samozřejmě finanční příspěvek obce na její výstavbu. Na schůzi obecního zastupitelstva 25. února 1936 byl příspěvek schválen, a tak mohla být podepsána smlouva na zřízení zastávky s ředitelstvím státních drah v Hradci Králové. Zastávka Vojice (za války Wojitz) byla vystavěna u strážního domku č. 2, který tu u přejezdu stával již od doby výstavby trati (1871). Zastávka byla pro cestující otevřena 1. července 1936, byť ještě jen jako provizorní a šlo vlastně jen o jednoduché 94 metrů sypané nástupiště umístěné u strážního domku. To už zde stavěly čtyři páry osobních vlaků.

V roce 1938 došlo k návrhu na rozšíření zastávky o čekárnu s komerční kanceláří (prodejem jízdenek) a toalety. Projekt byl předložen Okresnímu úřadu v Hořicích, který ho svým výnosem z 12. května 1938 schválil. Poté ho projednalo ředitelství v Hradci Králové, které 2. ledna vydalo povolení ke stavbě. S výstavbou bylo započato 1. dubna 1939 a oficiálně dokončena 5. června téhož roku. Na zastávce byla vystavěna nová zděná čekárna pro cestující o půdorysu 5,5 x 4,9 metrů, která se zadní stěnou přimyká k původní budově strážního domku. Do vytápěné čekárny se vstupovalo uprostřed objektu umístěnými dveřmi, na obou stranách vstupu byla okna. Na pravé straně od čekárny byla služební místnost o půdorysu 3,1 x 2,4 metrů, odkud se prodejním okénkem do čekárny prodávaly jízdenky. Přístup do kanceláře je samostatným vchodem z boku od silnice. V levé části novostavby byly pánské a dámské toalety přístupné samostatnými vchody z peronu. Celá přední část objektu byla zastřešena verandou podepřenou čtyřmi dřevěnými nosníky. Stavba byla schválena 18. listopadu 1939 a oficiálně dána k užívání cestující veřejnosti. Po druhé světové válce v roce 1946 byla celé zastávka elektrifikována. Prodej jízdenek na zastávce Vojice trval bez přestávky až do roku 1989, kdy byl v prosinci s koncem jízdního řádu zrušen. Následně tak byla zastávka opuštěna.

Panorama zastávky Vojice
Zastávka Vojice - kompletní panorama (9/2020)

Jednokolejná zastávka Vojice leží v absolutně rovném úseku trati s výhledem až do sousední zastávky Sobčice a patří do skupiny nejméně využívaných na celé trati z Hradce Králové do Jičína. Leží více než kilometr od centra obce Vojice, přístupná pouze po frekventované silnici – pro obyvatele obce je daleko zajímavější využití autobusu, který zastavuje kousek od centra na hlavní silnici z Jičína do Hradce Králové. Zastávka Vojice má stále 94 metrů dlouhé nástupiště tvořené betonovými panely, nesenými na konzolách (typ SUDOP) - na straně u přejezdu je instalováno bezpečnostní zábradlí. Nástupiště osvětlují 3 moderní nízká peronní svítidla ovládaná soumrakovým čidlem. Čekárna a bývalý strážní domek stojí na jičínském konci nástupiště. V současné době (2021) je čekárna funkční, chybí dveře i okna, zachováno zůstalo i výdejní okénko – před čekárnou je zastřešená veranda. Komerční kancelář je opuštěná, dveře i okna zabedněna, toalety jsou také uzavřené. Jako mobiliář slouží na zastávce lavička a odpadkový koš, umístěné v čekárně, na stejném místě je i vývěska s informacemi a zastávkovým jízdním řádem. Bývalý strážní domek je obydlen. Zastávka není nijak turisticky zajímavá a není východiskem turistické značky, slouží pouze k dopravě obyvatelům obce Vojice.

Panorama zastávky Vojice
Zastávka Vojice - panorama zastávky se staršíma lampama (1/2007)

FOTOGALERIE

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - vlak odjíždí směr Ostroměř (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - jičínský konec zastávky u kterého stojí i čekárna (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - hektometrovník, 4 km odbočné tratě Ostroměř - Jičín (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - zbytky původního oplocení zastávky (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - celkový pohled na původní, dnes již přestavěný strážní domek a čekárnu (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - čekárna (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - plasticky provedený název zastávky (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - interiér čekárny (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - vstup a původní okna (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - lavička umístěná v čekárně (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - původní výdejní okénko (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - vývěska (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - betonové sloupky původního oplocení (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - ostroměřský konec nástupiště (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - hektometrovník za koncem nástupiště (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - pohled do zastávky z ostroměřského konce (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - trať směrem k Ostroměři (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - čelní pohled na objekt zastávky vlevo toalety, uprostřed čekárna a vpravo komerční kancelář (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - čekárna (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - toalety (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - trať za přejezdem směrem k Jičínu (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - vlevo vchod do komerční kanceláře, vpravo později vybudovaný přístavek (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - pod verandou (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - okno komerční kanceláře (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - WC (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - ochranné zábradlí na konci nástupiště (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - přejezd u zastávky se silnicí II. třídy (09/2020)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - regionova odjíždí ze zastávky (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - starší osvětlení zastávky (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - původně zastávku osvětlovaly 4 lapmy (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - trať směrem k Jičínu (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - starší zabezpečení přejezdu (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice - znečištěná čekárna a výdejní okénko (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

Zastávka Vojice
Zastávka Vojice (01/2007)

PANORAMA ZASTÁVKY

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Vojice (9/2020)

Zastávka Kovač
Panorama zastávky Vojice - vchod do komerční kanceláře (9/2020)

SITUACE ZASTÁVKY VOJICE 1938


Zastávka Vojice - nákres návrhu nově budovaných objektů zastávky, které se přimykají ke strážnímu domku - komerční kancelář, čekárna a toalety


Mapa zastávky Vojice v době výstavby nové čekárny (červeně přikreslena)


Zastávka Vojice - stavební plány - půdorys nové přístavby

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

VOJICE
zastávka
4,004 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2023 Vlakregion Jičín