INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

(061) - LEDEČKY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Ledečky je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati, u chráněného přejezdu s místní komunikací. Zastávka leží téměř v centru části obce Viničná Lhota, ale je pojmenovaná podle vzdálenějších Ledeček. I když vlaky jezdily po kolejích kolem obcí Ledečky a Viničná Lhota již od roku 1881, zastávka v těchto místech nestála. Nejbližší stanicí pro místní obyvatele byly Rožďalovice, vzdálené 2 kilometry, což v té době nebyla nijak velká dochozí vzdálenost. Na výstavbu zastávky došlo až v 60. letech 20. století a jejím úkolem bylo přiblížit dopravu obyvatelům obou dotčených obcí. Nejprve zde byl vystavěn jednoduchý peron s přístřeškem a později byla na zastávce vystavěna i zděná budova s vyhřívanou čekárnou. Dle jízdních řádů nebyla zastávka nikdy obsazena a neprodávaly se na ní jízdenky.

Ledečky zastávka
Zastávka Ledečky (4/2019)

Nástupiště zastávky je rovné sypané s pevnou hranou typu Tischer a má na zdejší provoz impozantní délku 160 metrů. Osvětluje ho šest peronních svítidel, rovnoměrně rozmístěných podél nástupiště. Zajímavě je řešena zděná budova zastávky, která má obdélný půdorys o rozměrech 9 x 6 metrů a šikmou střechu s výrazným přesahem vpředu, přesah tak tvoří venkovní verandu. Budova je základem jakoby vetknuta do svahu náspu trati a ač shora působí dojmem obyčejné nízkopodlažní stavby, má pod sebou ještě jedno patro. Dole jsou šikovně umístěny toalety a sklady, zatímco nahoře je prostor určený pro cestující - kdysi vytápěný kamny na lokální palivo. Přístup do spodních pater k záchodům a skladům byl realizován po dvou betonových schodištích, které se nacházely ve svahu po obou stranách stavby. V roce 2011 byla budova zastávky již v poměrně dezolátním stavu, schodiště byla zhroucená, střecha propouštěla vodu a propadala se. Naštěstí došlo na poslední chvíli k její rekonstrukci. Po rekonstrukci zůstalo zachované pouze jedno schodiště na „jičínské“ straně. Mobiliář zastávky tvoří tři lavičky umístěné pod verandou a tři odpadkové koše, další dvojici pevně usazených laviček nalezneme na nástupišti. U zastávky u přejezdu nalezneme turistický rozcestník modré značky směřující do Rožďalovic a na druhou stranu podél zdejších rybníků do Dymokur a Městce Králové.

Ledečky vlaková zastávka
Zastávka Ledečky před rekonstrukcí budovy (4/2011)

FOTOGALERIE


Regionova odjíždí směr Nymburk (4/2011)


Konec nástupiště směrem k Nymburku (4/2011)


Celkový pohled na zastávku od nymburského konce nástupiště (4/2011)


Zhroucené schodiště původně zajišťovalo přístup k toaletám (4/2011)


Zastávka Ledečky - pohled na budovu zastávky (4/2011)


Zastávka Ledečky - interiér čekárny (4/2011)


Zastávka Ledečky - vchod do interiéru čekárny (4/2011)


Zastávka Ledečky - zadní místnost s propadlým stropem (4/2011)


Zastávka Ledečky - vnější prostor busovy je částečně krytý převislou střechou (4/2011)


Zastávka Ledečky - vcelku zachovalé schodiště vedoucí k zamčenému skladu (4/2011)


Zastávka Ledečky - pohled ze zadní strany budovy (4/2011)


Zastávka Ledečky - toalety a vpravo devastované schodiště (4/2011)


Zastávka Ledečky - schody k toaletám postupně pohlcovala vegetace (4/2011)


Zastávka Ledečky - nástupiště směrem ke Kopidlnu (4/2011)


Zastávka Ledečky - celkový pohled na zastávku z kopidlenské strany (4/2011)


Zastávka Ledečky - přejezd u zastávky (4/2019)


Zastávka Ledečky - pohled od přejezdu do zastávky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - pevně usazené lavičky na nástupišti (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - nově opravená budova zastávky (4/2019)


Zastávka Ledečky - nástupiště směrem ke Kopidlnu (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - nástupiště směrem k Nymburku (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - hektometrovník (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - nymburský konec nástupiště (4/2019)


Zastávka Ledečky - komplexní pohled na 160 m dlouhé nástupiště z nymburské strany (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - zadní strana budovy - dole toalety (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - interiér sklepa pod zastávkou (4/2019)


Zastávka Ledečky - zachované schodiště (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - lavičky pod verandou (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - před rekonstrukcí tu bylo schodiště k toaletám (4/2019)


Zastávka Ledečky - vstup do čekárny (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky (4/2019)


Zastávka Ledečky - kopidlenský konec nástupiště (4/2019)


Zastávka Ledečky - rozcestník u zastávky (4/2019)

PANORAMA


Ledečky - panorama budovy zastávky (4/2019)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LEDEČKY
zastávka
16,035 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Vlakregion Jičín