INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(061) - STARÉ MÍSTO U JIČÍNA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Staré Místo u Jičína je jednokolejnou zastávkou v rovném úseku trati, s odbočkou poměrně rozsáhlého vlečkového systému. V minulosti však zastávka bývala trojkolejnou dopravnou s dvěma dopravními a jednou manipulační kolejí, ke které přiléhalo nákladiště - to se u zastávky zachovalo (2012). Za nákladištěm ve směru na Nymburk se nachází výhybka odbočky vlečky obalovny patřící pod Silnice Jičína a fy Fabio. O vlečkách pojednávám v samostatném tématu.

Na přelomu tisíciletí byla nejprve vyloučena třetí kolej, která byla později s výhybkou na nymburském zhlaví vytržena. Ke kompletní rekonstrukci a přestavbě pak došlo na podzim roku 2011, kdy byly kompletně odstraněny zbylé výhybky i s třetí staniční dopravní a první manipulační kolejí. V této době došlo také k přestavbě původní poměrně rozložité budovy zastávky obdélníkového půdorysu. Ta původně měla čekárnu a byt a byla při rekonstrukci ubourána (zkrácena) a na straně od příchodu vznikla jednoduchá otevřená čekárna s dvěma vchody. Z původní čekárny vznikla technická místnost, byla také kompletně opravena fasáda a mírně upraveno okolí budovy (dlažba, zábradlí). Vedle budovy je tu na jičínské straně také původní obyčejná dřevěná stavba skladu a studna s pumpou. Zastávka obsluhuje stejnojmennou obec Staré Místo od které leží poměrně bokem asi 1 km od centra obce, samotná zastávka je obklopena spíše skladišti a průmyslovými objekty. Nástupiště je i po rekonstrukci pouze sypané, osvětlené jednou válcovou a jednou fasádní lampou. Zajímavostí je, že dopravna byla po výstavbě trati uvedena do provozu jako první.

FOTOGALERIE


Před rekonstrukcí: Budova zastávky (12/2007)


Před rekonstrukcí: Celkový pohled nástupiště zastávky (12/2007)


Před rekonstrukcí: Nymburská strana nástupiště s nákladištěm u první manipulační koleje (12/2007)


Před rekonstrukcí: Vpravo nepoužívaná manipulační kolej vlevo bývalá kolej dopravní (12/2007)


Před rekonstrukcí: Jičínské zhlaví (12/2007)


Před rekonstrukcí: Detail větvení kolejí na jičínském zhlaví, v pozadí přejezd (12/2007)


Před rekonstrukcí: První kolej s výkolejkou (12/2007)


Před rekonstrukcí: Budova zastávky s čekárnou a bytem(12/2007)


Nově rekonstruovaná zastávka (12/2011)


Sklad na jičínském zhlaví (12/2011)


Čerstvý štěrk určuje polohu vytrhaných výhybek na jičínském zhlaví (12/2011)


Pohled na zastávku z jičínského konce (12/2011)


Původní jičínské zhlaví - v pozadí zbytky lanovodů (12/2011)


Místo manipulační koleje (12/2011)


Příchod k zastávce (12/2011)


Zarostlý prostor určuje stopu původní třetí staniční dopravní koleje (12/2011)


Nově rekonstruovaná budova (12/2011)


Nymburská strana zastávky - vpravo původní nákladiště (12/2011)


Přední vstup do otevřené čekárny (12/2011)


Boční vstup do čekárny (12/2011)


Pohled z čekárny (12/2011)


Budova od nákladiště (12/2011)


detail nákladiště - původní kolej již nahrazuje sypané nástupiště a vegetace (12/2011)


Vrch nákladiště se zbytky lamp (12/2011)


Pohled do stanice z nymburské strany - výhybka vlečky (12/2011)


Vícekolejný přechod / příjezd k zastávce (12/2011)


Sklad z příchozí strany (12/2011)

MAPA ZASTÁVKY STARÉ MÍSTO U JIČÍNA I S VLEČKOVÝM SYSTÉMEM

Mapa dopravny Staré Místo u Jičína
kliknutím se zvětší

Mapa zastávky Staré Místo u Jičína pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

STARÉ MÍSTO U JIČÍNA
zastávka
38,960 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín